Wet BOPZ/Wvggz – SSR

Wet BOPZ/Wvggz

Inzicht in de rechtspositie en de rol van de verschillende partijen bij Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRRDBOPZ
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Gedwongen opname is een ingrijpende beperking van de bewegings-en beschikkingsvrijheid van mensen. Krijg inzicht in de rechtspositie van de betrokkene en de rol van de verschillende betrokken partijen. Maak kennis met middelen, maatregelen en dwangbehandeling, zodat u tot een afgewogen welgefundeerd oordeel kunt komen.

2019 is een overgangsjaar naar de Wvggz. In januari 2019 zal de cursus Wet BOPZ worden aangeboden met een doorkijkje naar de Wvggz.

Doel

 • De deelnemer is bewust van de belangrijke onderdelen van de Wet BOPZ.
 • De deelnemer weet hoe hij diverse psychiatrische ziektebeelden kan opzoeken.

Doelgroep

Rechters,  raadsheren en officieren van justitie.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • BOPZ rechtspraak
 • de interne rechtspositie van de opgenomen betrokkene
 • de BOPZ middelen, maatregelen en dwangbehandeling
 • psychiatrische ziektebeelden
 • de positie van het openbaar ministerie
 • de rol van de advocaat
 • de rolverdeling van verschillende betrokken partijen

De cursus bestaat uit vier dagdelen contactonderwijs op twee dagen met een tussentijdse periode. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR. Zij lezen een boek ter voorbereiding op de eerste dag. Tijdens de tweede dag wordt ook een rollenspel uitgevoerd.

Voorkennis

Van de deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij bekend zijn met de basisbegrippen en beginselen van de Wet BOPZ en is het wenselijk dat zij tenminste enkele malen een BOPZ-zitting hebben bijgewoond.

Docenten

 • mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt

  psychiater/psychotherapeut niet praktiserend

 • mr. Rob Keurentjes

  Senior rechter A

 • de heer Thijs Heij

  Acteur

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door