Training gedrag en beweging op de zitting – SSR

Training gedrag en beweging op de zitting

Omgaan met agressie en gedrag (voorheen BOPZ, gedrag en actie)

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRRMBOPZ
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Naar aanleiding van het advies inzake veiligheid tijdens en rondom zittingen op locatie in het kader van bijvoorbeeld de Wet BOPZ maar ook voor alle andere rechters die beter willen leren omgaan met weerstand en met agressie is deze training ontwikkeld.

 

Doel

 • De deelnemer kan aansluiten bij de beleving van een patiënt, een verdachte en/of rechtszoekenden;
 • de deelnemer kan erkenning geven via emoties en belangen;
 • de deelnemer is bewust dat indien communicatie stokt er vaak sprake is van het niet aansluiten bij en erkennen van het juiste communicatieniveau;
 • de deelnemer kan een nieuwe diepgaande vorm van erkenning en spelen met regie door de rechter en de griffier superviseren;
 • de deelnemer weet benodigde technieken te combineren en uit te breiden;
 • de deelnemer herkent risicofactoren en signalen van agressie en kan de-escaleren.

Doelgroep

Deze training is gericht op alle rechters en alle griffiers. Deze laatste vooral in het kader van de ondersteunende signaleringsfunctie en het zogenaamde ‘vier ogen’ principe.

Inhoud

Deze training behandelt de volgende onderwerpen:

 • Veiligheid begint met begrenzen, afstand en nabijheid, feedback;
 • leiden en volgen, wie heeft de regie;
 • signaleren van spanning en zorgen voor ontspanning;
 • omgaan met emoties, zorg voor jezelf, de ander en je omgeving;
 • risico factoren voor agressie;
 • signalen herkennen, escalatieladder van Glasl;
 • regulatie van agressie bij jezelf en bij de ander.

Opzet

 • Telkens korte theoretische toelichting afgewisseld door oefeningen en rollenspellen waarbij zittingen –zoals bij huisbezoeken en bij de instellingen- in twee groepen worden nagespeeld met rechters in de rol van rechtzoekende, diens advocaat en anderen die bij een behandeling betrokken kunnen zijn zoals een Officier van Justitie, een psychiater, een politieagent en de eigen rol.
 • De training bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. De dag is ingericht met korte theoretische toelichting afgewisseld door oefeningen en rollenspellen. Zittingen –zoals bij huisbezoeken en bij de instellingen- worden in twee groepen nagespeeld met rechters in de rol van rechtzoekende, diens advocaat, de psychiater, de politieagent en de eigen rol.

Bijzonderheden

Deze training wordt zowel centraal in Utrecht als ook op de eigen locatie aangeboden.

Tijdens de cursus wordt o.a. de Martial Minds methode gehanteerd. Martial Minds is gespecialiseerd in het versterken van vaardigheden van mensen en organisaties. Essentieel in training is dat geleerde vaardigheden worden geborgd vanuit de gedachte: “use it, or lose it”. De kern van onze aanpak wordt gevormd door een unieke mix van krijgskunst principes en communicatievaardigheden.

 

Docenten

 • mr. Frans van Arem

  Familierechter

 • de heer Ron Lubbersen

  Trainer

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door