IVRK – SSR

IVRK

Het Nederlandse Jeugdrecht en het IVRK.

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) vormen ieder afzonderlijk en in onderlinge samenhang een belangrijke grondslag voor de toepassing van het Nederlandse jeugdrecht. In overheidsbeleid en in de uitvoeringspraktijk wordt het IVRK steeds meer naar voren gehaald en ook in de jurisprudentie wordt de betekenis van het kinderrechtenverdrag steeds groter. Wat is de stand van zaken en wat zijn ontwikkelingen voor de toekomst?

Doel

• De deelnemer kan de betekenis en reikwijdte van het IVRK en EVRM in het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht aanduiden;

• de deelnemer kan de kinderrechten toepassen in de praktijk;

• de deelnemer wordt bewust van de betekenis van kinderrechten.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ervaren jeugdrechters, jeugdofficieren van justitie, juridisch medewerkers en parketsecretarissen.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

• IVRK in algemene zin;

• rechtstreekse werking;

• Artikel 3 IVRK: het belang van het kind;

• de betekenis van het IVRK in het civiele jeugdrecht;

• Artikel 37 en 40 IVRK en de pedagogische dimensie van het jeugdstrafrecht;

• IVRK, ouders en het kind;

• Artikel 3, 5, 6, 8 EVRM en de positie van het kind;

• IVRK, EVRM en vrijheidsbeneming via gesloten jeugdzorg of jeugdstrafrecht.

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR. Zij bekijken een webcollege en bestuderen het materiaal op MIJN SSR.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen: één dag. Tijdens de cursusdag worden inleidingen afgewisseld met casuïstiek.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij minstens één jaar werkzaam zijn in het jeugd(straf)recht.

Docenten

  • mw. mr. dr. Coby de Graaf

    Hoofddocent en onderzoeker familie- en jeugdrecht

  • mr. Pulles

    Advocaat

  • mw. mr. dr. Myriam Lückers

    Advocaat Generaal

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Cursus bewaard
Stuur uw bewaarde cursusssen door

Maatwerk

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over incompany- of maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met uw opleidingscoördinator of met de SSR Servicedesk.

Sluiten