Werkbezoek JJI – SSR

Werkbezoek JJI

Wilt u weten hoe het er in een justitiele jeuginrichting echt aan toe gaat?

 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Breng dan een bezoek! U discussieert met professionals over thema’s als regionalisering van plaatsing, betrokkenheid van de ouders, problemen waar de JJI bij de behandeling van de jongere tegen aan loopt, nazorg, netwerk- en trajectberaden en andere aspecten van ketensamenwerking.

Doel

 • De deelnemer krijgt een zo realistisch mogelijk beeld van het functioneren van de JJI’s.
 • De deelnemer is bekend met het beleid van de JJI’s.
 • De deelnemer is bewust van de resultaten van het werken van een JJI.
 • De deelnemer weet tegen welke problemen aan wordt gelopen.

Doelgroep

Deze leeractiviteit is bedoeld voor raadsheren (in opleiding), rechters (in opleiding), stafjuristen, beleidsmedewerkers, advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding), adjunct officieren van justitie en beoordelaars, die jeugdstrafrechtelijke zaken behandelen of op korte termijn gaan behandelen.

Inhoud

Het werkbezoek vindt plaats bij een JJI en wordt gestart met een uiteenzetting over het functioneren van de desbetreffende JJI. Vervolgens vindt een rondleiding door de Deze leeractiviteit behandelt de volgende onderwerpen:

 • JJI plaats, met speciaal aandacht voor het onderwijs in de JJI
 • de basis behandelmethodiek ‘YOUTURN’
 • het doel en de opzet van een perspectiefplan
 • de effecten van behandeling

De cursus bestaat uit één dagdeel contactonderwijs. Er wordt in gesprek gegaan met jeugdigen, die in de JJI zijn gedetineerd. Tijdens het bezoek is voldoende ruimte tot het stellen van vragen en het bespreken van praktijksituaties.

Opzet

Werkbezoek: inleidingen worden afgewisseld met participatie aan realistische sessie, gesprekken en uitwisseling van behoeften en vragen.

Voorkennis

Aan deelnemers aan deze cursus wordt aanbevolen de leeractiviteiten ‘Jeugdrecht, basis’ en ‘Zwaarste sancties in het jeugdstrafrecht’ te hebben gevolgd, voordat wordt deelgenomen aan het werkbezoek.

Docent

 • drs. Mick Haveman

  Gedragsdeskundige JJI Teylingereind

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Cursus bewaard
Stuur uw bewaarde cursusssen door

Maatwerk

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over incompany- of maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met uw opleidingscoördinator of met de SSR Servicedesk.

Sluiten