Intellectuele eigendom: merkenrecht en procesrecht – SSR

Intellectuele eigendom: merkenrecht en procesrecht

Basis IE Module 1

 • 1
  dagdeel
 • 6
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRRRIEB1
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Voor starters in het intellectuele eigendomsrecht is er de basiscursus intellectuele eigendom, bestaande uit drie modulen, aangevuld met webcolleges. Wanneer u over verouderde kennis van intellectuele eigendom beschikt en deze ten aanzien van bepaalde onderwerpen wilt opfrissen, kunt u zich ook voor één van de modulen inschrijven.

Doel

Het verwerven van kennis van- en inzicht in de belangrijkste onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht en het, in niet te complexe situaties, interpreteren van een geschil op dit gebied. De behandelde onderwerpen zijn voor alle rechtbanken van belang en behoren dus niet tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, stafjuristen en gerechtssecretarissen die zich recent zijn gaan bezig houden met IE-zaken en degenen die hun kennis willen actualiseren.

Inhoud

In de eerste module van deze basiscursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: het (Benelux)merkenrecht en het IE-procesrecht.

Opzet

De module bestaat uit een reeks webcolleges en een bijeenkomst van een dagdeel, in de virtual classroom (te volgen vanuit huis of kantoor). In de bijeenkomst gaan de docenten door middel van presentaties in op het merkenrecht en op uw vragen naar aanleiding van de webcolleges IE-procesrecht.

Bijzonderheden

De basiscursus IE bestaat met ingang van 2021 uit drie afzonderlijk te volgen modulen. Intellectuele eigendom: merkenrecht en procesrecht (deze module); Intellectuele eigendom: auteursrecht en Intellectuele eigendom: auteurs- en modellenrecht. Het onderdeel handelsnaamrecht wordt aanvullend aangeboden, in de vorm van webcolleges die u zelfstandig kunt bestuderen.
De modulaire opzet biedt belangstellenden die een deel van hun IE-kennis willen opfrissen daartoe de mogelijkheid.

Docenten

 • mr. Alexandra Kiers-Becking

  Senior Raadsheer

 • mr. Marjolein Bronneman

  Wetensch.med. Hoge Raad, raadsh-plv Hof Den Haag

 • mr. Freyke Bus

  Rechter

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.