Intellectuele eigendom: auteurs- en modellenrecht – SSR

Intellectuele eigendom: auteurs- en modellenrecht

Basis IE Module 3

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRRRIEB2
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Voor starters in het intellectuele eigendomsrecht is er de basiscursus intellectuele eigendom, bestaande uit drie modules, aangevuld met webcolleges. Wanneer u over verouderde kennis van intellectuele eigendom beschikt en deze wilt opfrissen, kunt u zich ook voor één van de modules inschrijven.

Doel

Het verwerven van kennis van- en inzicht in de belangrijkste onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht en het, in niet te complexe situaties, interpreteren van een geschil op dit gebied. De behandelde onderwerpen zijn voor alle rechtbanken van belang en behoren dus niet tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, stafjuristen en gerechtssecretarissen die zich recent zijn gaan bezig houden met IE-zaken en degenen die hun kennis willen actualiseren.

Inhoud

In deze module komen het modellenrecht, slaafse nabootsing en onderdelen van het auteursrecht aan de orde (aanvullend op de tweede module over auteursrecht).

De module bestaat uit een bijeenkomst van een dagdeel, in de virtual classroom (te volgen vanuit huis of kantoor). De docenten geven korte inleidingen, afgewisseld met de behandeling van casuïstiek.

Bijzonderheden

De basiscursus IE bestaat met ingang van 2021 uit drie afzonderlijk te volgen modules. Intellectuele eigendom: merkenrecht en procesrecht; Intellectuele eigendom: auteursrecht en Intellectuele eigendom: auteurs- en modellenrecht (deze module). Het onderdeel handelsnaamrecht wordt aanvullend aangeboden, in de vorm van webcolleges die u zelfstandig kunt bestuderen.

De modulaire opzet biedt belangstellenden die een deel van hun IE-kennis willen opfrissen daartoe de mogelijkheid.

Docenten

 • mr. Michel Bonneur

  Raadsheer

 • mr. drs. Robert van Peursem

  Advocaat-generaal

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.