Intellectuele eigendom: auteursrecht – SSR

Intellectuele eigendom: auteursrecht

Basis IE module 2: auteursrecht

 • 1
  dagdeel
 • 4
  PE-punten
 • 4
  EU-punten
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRRRIEBA
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Het auteursrecht is sterk in ontwikkeling. Wanneer u specialistische zaken op dit terrein gaat behandelen, vormt deze cursus een goede basis.

Doel

Het verwerven van kennis van- en inzicht in de belangrijkste onderdelen van het auteursrecht en het, in niet te complexe situaties, interpreteren van een geschil op dit gebied. De behandelde onderwerpen zijn voor alle rechtbanken van belang en behoren dus niet tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, stafjuristen en gerechtssecretarissen die zich recent zijn gaan bezig houden met IE-zaken.

Inhoud

In deze module komen de diverse deelonderwerpen binnen het auteursrecht aan de orde.

Opzet

De module bestaat uit een bijeenkomst van twee delen op dezelfde dag, op afstand te volgen, vanuit huis of kantoor. De docent geeft inleidingen, afgewisseld met de behandeling van casuïstiek. Uiteraard is er gelegenheid vragen te stellen.

Bijzonderheden

De basiscursus IE bestaat met ingang van 2021 uit drie afzonderlijk te volgen modulen. Intellectuele eigendom: merkenrecht en procesrecht; Intellectuele eigendom: auteursrecht (deze module) en Intellectuele eigendom: auteurs- en modellenrecht. Het onderdeel handelsnaamrecht wordt aanvullend aangeboden, in de vorm van webcolleges die u zelfstandig kunt volgen.

De modulaire opzet biedt belangstellenden die een deel van hun IE-kennis willen opfrissen daartoe de mogelijkheid.

Docent

 • mr. Michel Bonneur

  Raadsheer

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.