Intellectuele eigendom – SSR

Intellectuele eigendom

De belangrijkste onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 6
  EU-punten
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRRRIEBA
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Plagiaat, slaafse nabootsing? Het behoort allemaal tot het intellectuele eigendomsrecht. Zorg dat hierin thuis bent wanneer u dit soort specialistische zaken gaat behandelen.

Doel

Het verwerven van kennis van- en inzicht in de belangrijkste onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht en het, in niet te complexe situaties, interpreteren van een geschil op dit gebied. De behandelde onderwerpen zijn voor alle rechtbanken van belang en behoren dus niet tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, stafjuristen en gerechtssecretarissen die zich recent zijn gaan bezig houden met IE-zaken.

Inhoud

In deze basiscursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: het (Benelux)merken-, modellen- en auteursrecht, databankenrecht en slaafse nabootsing. Ook de nevenvorderingen, handhavings- en bevoegdheidskwesties worden behandeld.

Opzet

De cursus bestaat uit twee afzonderlijke dagen, waarin inleidingen worden afgewisseld met de behandeling van casuïstiek. Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Het procesrecht wordt vervolgens aangeboden in een reeks webcolleges.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Kennis van het civiel recht wordt wel verondersteld.

Bijzonderheden

Deze tweedaagse basiscursus is met ingang van 2019 te ook volgen in afzonderlijke modulen. Dit met name voor belangstellenden die een deel van hun IE-kennis willen opfrissen. Op 14 mei komen het merkenrecht en het domeinnaamrecht/handelsnaamrecht aan de orde. Op 4 juni worden het auteursrecht en het modelrecht, inclusief slaafse nabootsing behandeld. Het procesrecht wordt als webcollege aangeboden. Wilt u beide dagen volgen, dan kunt u zich inschrijven onder de code CRRRIEBA. Wilt u alleen op 14 mei deelnemen, dan schrijft u zich in onder code CRRRIEB1. Wilt u alleen op 4 juni deelnemen, dan schrijft u zich in onder code CRRRIEB2. De afzonderlijke modulen vindt u niet als zodanig op SSR.nl, maar staan wel open voor inschrijving. Uiteraard zijn de deelnametarieven van de afzonderlijke dagen aangepast.

Docenten

 • mw. mr. Alexandra Kiers-Becking

  Senior Raadsheer

 • mr. Michel Bonneur

  Raadsheer

 • mw. mr. Marije Knijff

  Rechter

 • mw. mr. Freyke Bus

  Rechter

 • mr. drs. Robert van Peursem

  Advocaat-generaal

 • mw. mr. Marjolein Bronneman

  Wetenschappelijk medewerker

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl