Ondernemingsrecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Ondernemings- en Financieel recht / Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Leer de basis van het ondernemingsrecht

De verschillende typen vennootschappen, de oprichting ervan, besluitvorming binnen de onderneming en aansprakelijkheid van bestuurders; in vogelvlucht krijgt u een overzicht van de essentialia van het ondernemingsrecht.

Doel

U verwerft kennis over de belangrijkste onderdelen van het ondernemingsrecht en u leert een ondernemingsrechtelijk geschil in eenvoudige situaties te interpreteren.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • het kader van Boek 2 BW
  • verschillende ondernemingsvormen, waaronder personenvennootschappen
  • oprichting, besluitvorming en vertegenwoordiging van BV’s en NV’s
  • aansprakelijkheid van bestuurders
  • overname van ondernemingen

Opzet

De cursus bestaat uit 4 dagdelen (2 dagen). Inleidingen worden afgewisseld door casuïstiek en discussie.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u algemene kennis van het vermogensrecht heeft.

Uitvoeringen