Arbeidsrecht voor juridisch medewerkers – SSR

Arbeidsrecht voor juridisch medewerkers

Een "must" voor juridisch medewerkers die arbeidsrecht-zaken gaan behandelen

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRSZARBR
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Deze cursus is bedoeld voor juridisch medewerkers die nog geen of weinig ervaring hebben met het maken van vonnissen en beschikkingen in arbeidsrechtelijke zaken. De cursus biedt een overzicht van de belangrijkste rechtsvragen op het gebied van het arbeidsrecht waarmee de (kanton)rechter te maken krijgen.

SSR onderzoekt momenteel, o.a. vanwege de corona-maatregelen, of deze cursus (deels) online kan worden aangeboden. Om die reden wordt geen uitvoeringsdatum getoond. Zodra hierover duidelijkheid ontstaat wordt dat bekend gemaakt via de bekende communicatiekanalen (SSR-site, -nieuwsbrieven en Intro-landelijk).

 

 

 

Doel

Het verwerven van kennis op het gebied van het arbeidsrecht, anders dan kennis van het onderdeel arbeidsrecht uit de initiële leergang voor gerechtssecretarissen . De deelnemers zijn na de cursus op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie op dit terrein.

Doelgroep

Juridisch medewerkers die belast zijn met het bewerken van arbeidszaken.

Inhoud

 • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd
 • CAO-recht
 • loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
 • vakantie en verlof
 • bijzondere bedingen
 • opzegging
 • kennelijk onredelijk ontslag
 • ontbinding van de arbeidsovereenkomst
 • ontslag op staande voet

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen op twee niet-aaneengesloten dagen. Tussen beide cursusdagen zit een periode van 1-2 weken. Inleidingen worden afgewisseld met behandeling van casuïstiek.

Bijzonderheden

Voorbereiding: van de deelnemers wordt een stevige voorbereiding verwacht (zie betreffende leeswijzer) en zij worden geadviseerd tijdig met de voorbereiding te beginnen en de opdrachten tijdig in te sturen aan SSR.

Aandacht wordt besteed aan (de implicaties van) de nieuwe KEI-wetgeving, voor zover aan de orde/relevant”.

Docenten

 • mr. Dirk-Jan Buijs

  Raadsheer-plaatsvervanger

 • mr. Ward Swildens

  Rechter

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.