Bewijsrecht voor juridisch medewerkers, basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Bewijsrecht voor juridisch medewerkers, basis

Bewijsrecht voor juridisch medewerkers, basis

Systematische uitleg van het materiële en formele bewijsrecht

Het bewijsrecht komt in vrijwel elke civiele zaak aan de orde. Wanneer is er voldoende gesteld? Wie draagt de bewijslast? Wanneer wordt er gesproken van tegenbewijs? Vergroot jouw kennis en inzicht aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden.

Doel

De deelnemers verwerven kennis van het materiële en formele bewijsrecht.

Doelgroep

Juridisch medewerkers werkzaam bij rechtbank of gerechtshof.

Inhoud

Na een inleidende beschouwing over de algemene bepalingen van het bewijsrecht worden enkele onderwerpen, mede aan de hand van casus, diepgaander behandeld. Aan de orde komen onder meer: stelplicht, bewijslast en bewijsrisico; bewijsmiddelen, in het bijzonder schriftelijk bewijs; verdeling van de bewijslast; (voorshands) geleverd bewijs en tegenbewijs.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen, waaruit één dagdeel uit zelfstudie bestaat en één dagdeel een (online) bijeenkomst is.  Inleidingen worden afgewisseld met de behandeling van casuïstiek. Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht.

Uitvoeringen