Europees privaatrecht, basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Internationaal en Europees recht / Europees privaatrecht, basis

Europees privaatrecht, basis

Leer de basis van het Europees privaatrecht

Steeds vaker zijn in civiele zaken aspecten van Europees recht aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting tot ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Het doel van deze basiscursus is u meer bewust te maken van de invloed die het Europese recht heeft op het geldende Nederlandse privaatrecht.

Doel

De cursus biedt u de basiskennis van het Europees privaatrecht. U zult ontdekken dat u in de huidige rechtspraktijk niet meer om dit rechtsgebied heen kan.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Onderwerpen die in deze basiscursus aan bod komen zijn:

  • doorwerking van het EU-recht in privaatrechtelijke verhoudingen: (in)directe (horizontale) werking, voorrang
  • ambtshalve toetsing oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
  • doorwerking mededingingsrecht
  • doorwerking staatssteunrecht

Opzet

De cursus bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen (1 dag). Er wordt gewerkt met concrete casuïstiek. Van u wordt een actieve inbreng verwacht.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u basiskennis van het privaatrecht heeft.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.