Kadaster – SSR

Kadaster

Rol en taken van het Kadaster bij perceelvorming

 • 1
  dagdeel
 • 1
  locatie
 • 3
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRSZKADR
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 12-03-2020

Stel dat u een geschil tussen buren moet beslechten door een rechterlijke uitspraak te doen over de ligging van de grens. Waaraan moet uw vonnis dan voldoen om het Kadaster die grens te kunnen laten inmeten? Hieraan en aan andere Kadaster-gerelateerde onderwerpen zal in deze cursus aandacht worden besteed.

Doel

Na afloop van de bijeenkomst weet u wat de rol en de taken van het Kadaster zijn en hoe perceelsvorming in zijn werk gaat. U kunt uw beslissing zó formuleren dat een grens ook daadwerkelijk door het kadaster kan worden ingemeten, zonder alsnog de medewerking van partijen nodig te hebben.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch medewerkers, stafjuristen.

Inhoud

Er is aandacht voor de taken en werkwijze van het Kadaster, met name bij perceelsvorming. U krijgt uitleg over de openbare registers en registratie en over het lezen van kadastrale kaarten. Daarbij zal worden uitgelegd hoe grenzen van percelen dienen te worden vastgelegd in rechterlijke beslissingen.

Opzet

In een interactieve presentatie, met veel beeldmateriaal en voorbeelden, wordt de werkwijze van het Kadaster uiteengezet.

Bijzonderheden

De cursus is geprogrammeerd op dezelfde dag en locatie als de cursus ‘Verkrijgende verjaring’. U kunt ervoor kiezen beide cursussen te volgen. U dient zich dan voor beide afzonderlijk in te schrijven.

Docenten

 • de heer Klaas van der Hoek

  Senior adviseur Proces- en Productbeheer — Kadaster Concernstaf

 • mw. mr. Mirjam Mollee - ten Hoor

  Docent — Kadaster Concernstaf

 • mr. Patrick Schamp

  docent — Kadaster Concernstaf

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 90,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl