Wsnp, fiscale aspecten – SSR

Wsnp, fiscale aspecten

Wet schuldsanering natuurlijke personen, fiscaal voor RO en bewindvoerders.

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: CRSZVINS
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR
  • Eerste startmoment: di. 26-11-2019

Deze cursus is een mogelijkheid om niet alleen uw fiscale kennis te vergroten, maar ook om gerelateerde afwikkelingskwesties te agenderen en daarbij als juridisch medewerkers en bewindvoerders knelpunten en best practices uit te wisselen.

Doel

Na afloop van de bijeenkomst bent u in staat voorkomende, ook meer complexe onderdelen van fiscale aspecten van afwikkeling van Wsnp-zaken af te handelen, waarbij tevens de grenzen aan de bevoegdheden van de Belastingdienst aan de orde komen.
Na afloop van de bijeenkomst beschikt u over meer inzicht in- en begrip voor elkaars rol en verantwoordelijkheden, als juridisch medewerker resp. bewindvoerder.

Doelgroep

Juridisch medewerkers, administratief juridisch medewerkers (R.O.) en (assistent)bewindvoerders die zich bezighouden met afwikkeling van Wsnp-zaken. Beoogd wordt een gelijke verdeling naar doelgroep.

Inhoud

De werkwijze en rollen bij Wsnp-zaken worden kort volgordelijk besproken. Er wordt vervolgens specifiek aandacht gegeven aan fiscale aspecten. In de middag wordt stilgestaan bij de meer complexe fiscale aspecten van Wsnp-zaken, zoals toeslagen en verrekening. U brengt knelpunten in, met het oog op inzicht in- en begrip voor elkaars rol en verantwoordelijkheden.

Opzet

De bijeenkomst omvat 2 dagdelen en bestaat uit een tweetal op fiscale aspecten gerichte onderdelen. Tevens wordt aandacht besteed aan uw respectievelijke rollen bij de (fiscale) afwikkeling van zaken.

Voorkennis

Voor (adm.) juridisch medewerkers (R.O.): de cursus Insolventiezaken voor juridisch medewerkers, basis ofwel Module 16: Insolventies.

Bijzonderheden

Om spreiding in de deelnemersgroep te bewerkstelligen kunnen er maximaal 3 bewindvoerders vanuit een kantoor deelnemen.

Docenten

  • de heer Arie van Eijsden

    Docent

  • mw. mr. Fleur Verburg

    Senior juridisch medewerker

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 180,00 / voor derden: € 360,00

Stuur deze cursus door