Wsnp, fiscale aspecten – SSR

Wsnp, fiscale aspecten

Wet schuldsanering natuurlijke personen, RO en bewindvoerders.

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: CRSZVINS
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR

Deze cursus biedt de mogelijkheid om niet alleen uw fiscale kennis te vergroten, maar ook om afwikkelingskwesties te agenderen en daarbij als juridisch medewerkers en bewindvoerders knelpunten en best practices uit te wisselen.

Doel

De doelstelling van de cursus is tweeledig:
Na afloop van de bijeenkomst bent u in staat voorkomende, ook meer complexe onderdelen van fiscale aspecten van afwikkeling van Wsnp-zaken af te handelen, waarbij tevens de grenzen aan de bevoegdheden van de Belastingdienst aan de orde komen.
Na afloop van de bijeenkomst beschikt u, als (adm.) juridisch medewerker resp. bewindvoerder, over meer inzicht in- en begrip voor elkaars verantwoordelijkheden.

Doelgroep

Juridisch medewerkers, administratief juridisch medewerkers (R.O.) en (assistent)bewindvoerders die zich bezighouden met afwikkeling van Wsnp-zaken.

Inhoud

De werkwijze bij Wsnp-zaken wordt kort volgordelijk besproken. U deelt samenwerkingsissues met het oog op inzicht in rol- en taakopvatting wederzijds. Er wordt met name aandacht gegeven aan fiscale aspecten. In het tweede deel van de dag wordt stilgestaan bij de meer complexe fiscale aspecten van Wsnp-zaken, zoals toeslagen en verrekening.

Opzet

De bijeenkomst omvat 2 dagdelen en wordt afgesloten met een borrel. U brengt tevoren (fiscale) knelpunten in.

Voorkennis

Voor (adm.) juridisch medewerkers (R.O.): de cursus Insolventiezaken voor juridisch medewerkers, basis ofwel Module 16: Insolventies.

Bijzonderheden

Om spreiding in de deelnemersgroep te bewerkstelligen kunnen er maximaal 3 bewindvoerders vanuit een kantoor deelnemen.

Docenten

  • de heer Arie van Eijsden

    Docent

  • mw. mr. Fleur Verburg

    Senior juridisch medewerker

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door