Civiel vonnis voor juridisch medewerkers, verdieping – SSR
Cursussen / Civiel recht / Schriftelijke Vaardigheden / Civiel vonnis voor juridisch medewerkers, verdieping

Civiel vonnis voor juridisch medewerkers, verdieping

Over de analyse en het schrijven van een goed civiel vonnis

Het schrijven van een vonnis waarbij bewijsvragen en processuele incidenten aan de orde komen, kan complex zijn. Verdiep uw kennis en vaardigheden om methodisch een goed civiel vonnis te schrijven.

In verband met de corona-maatregelen is deze training omgezet naar een online-leeractiviteit. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de virtual classroom. Dit geldt vooralsnog tot december 2021.

Doel

Het verdiepen van reeds aanwezige kennis van en inzicht in het civiele dossier. Na afloop kent u “het civiele beslissingsmodel”, toepasbaar op ieder civiel dossier. Door middel van de voorbereiding en het (gezamenlijk) bespreken van de opdrachten leert u het ook feitelijk toe te passen.

Doelgroep

Juridisch medewerkers die minimaal een jaar werkzaam zijn in de civiele sector van de rechtbank of hof. Het schrijven van vonnissen dient tot de werkzaamheden te behoren.

Inhoud

In de cursus zal ten opzichte van de cursus civiel vonnis voor juridisch medewerkers, basis (CRSZVONB) op verdiepende wijze behandeld worden de methodische aanpak en werkwijze bij het maken van een civiel vonnis aan de hand van “het civiele beslissingsmodel” (analyse van de zaak, vaststaande feiten, eis, verweer etc.). Voorts zal aandacht worden besteed aan het burgerlijk procesrecht, waarbij het accent vooral ligt op lastige vragen over het bewijsrecht. Ook zullen enige lastige processuele incidenten worden belicht. Tenslotte zal aandacht worden besteed aan enkele taalkundige aspecten die van belang zijn bij het redigeren van een vonnis

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen: twee losse dagen. De inleidingen worden afgewisseld met casusbehandeling.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de training “Civiel vonnis voor juridisch medewerkers, basis” (CRSZVONB) hebben gevolgd.

De training is vanaf 2021 aangepast m.d.v. dat de deelnemers voorafgaande aan de training “civiel vonnis voor JM, verdieping” de training “het civiele beslissingsmodel” (CRRRHCIV) hebben gevolgd.

Voorafgaande aan de training “Civiel vonnis voor juridisch medewerkers, verdieping” dienen de deelnemers enkele hoofdstukken uit het boek “de weg naar het civiele vonnis” (prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann)  alsmede enkele analyses te maken en conceptvonnissen te schrijven.

Bijzonderheden

Uiteraard wordt aandacht besteed aan (de implicaties van) de nieuwe KEI-wetgeving. Zo zal stilgestaan worden bij de mogelijkheid om mondeling vonnis te wijzen en de vereisten daarvoor.

Let op: deze cursus vraagt een behoorlijke voorbereidingstijd, begin derhalve tijdig aan de opdrachten en neem nota van de daarvoor geldende inleverdatum.

 

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 720,00 / voor derden: € 1.440,00