De zieke werknemer, deel 1; Het arbeidsprocesrecht, deel 1 – SSR
Cursussen / Civiel recht / Arbeidsrecht / De zieke werknemer, deel 1; Het arbeidsprocesrecht, deel 1

De zieke werknemer, deel 1; Het arbeidsprocesrecht, deel 1

Over ziekte, passende arbeid, re-integratie, loon bij ziekte en ontslag zieke werknemer en procesrechtelijke issues

Voor beginnende of recent gestarte rechters die arbeidszaken gaan behandelen wordt een vierdaagse cursus aangeboden: “Arbeidsrecht voor leden ZM” (code crzaabre) met elke dag een ander thema, zie aldaar.

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om op één of meer van de vier dagen / onderwerpen afzonderlijk in te schrijven. In deze cursus ‘De zieke werknemer, deel 1 en Het arbeidsprocesrecht, deel 1’ behandelen de docenten de verschillende aspecten rond deze thema’s.

 

 

Doel

Het vertrouwd raken met het arbeidsrecht. In dit geval de issues die van belang (kunnen) zijn wanneer in arbeidsrechtzaken sprake is van een zieke werknemer en procesrechtelijke kwesties.

Doelgroep

Rechters en raadsheren die gaan werken of sinds kort werkzaam zijn op het gebied van het arbeidsrecht.

Inhoud

  • Ziekte, passende arbeid en re-integratie
  • De bodemprocedure – dagvaardingsprocedure in arbeidszaken
  • Ontslag van de zieke werknemer
  • De ontbindingsprocedure ex art. 7:671b BW en de voorwaardelijke ontbinding

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de vierdaagse cursus “Arbeidsrecht voor leden ZM” (code crzaabre). Op deze dag wordt het 1e deel behandeld van de zieke werknemer en het arbeidsprocesrecht

De vierdaagse cursus wordt sterk aanbevolen voor (recente) starters.

Inschrijven op de losse dagen is ook mogelijk, zij het dat daarvoor maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Gebruik voor de inschrijving op de afzonderlijke dagen de van toepassing zijnde – onderstaande – codes. (let op: de onderwerpen ‘de zieke werknemer’ en ‘het arbeidsprocesrecht’ worden deels op dag 3 en deels op dag 4 behandeld. Je moet dus voor die onderwerpen op beide dagen/codes inschrijven als je die wil volgen).

  • crzaabr1: dag 1: “De Arbeidsovereenkomst”
  • crzaabr2: dag 2: “Het (materieel) ontslagrecht”
  • crzaabr3: dag 3: “De zieke werknemer, deel 1; het arbeidsprocesrecht, deel 1”
  • crzaabr4: dag 4: “De zieke werknemer, deel 2; het arbeidsprocesrecht, deel 2”

Uitvoeringen