Het Arbeidsprocesrecht – SSR

Het Arbeidsprocesrecht

Neem kennis van het procesrecht in de bodemprocedure, het kort geding en de ontbindingsprocedure

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZAABR4
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: wo. 05-06-2019

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid is het arbeidsprocesrecht veel belangrijker geworden. Tijdens de laatste dag van de vierdaagse cursus wordt uitgebreid de procesrechtelijke kant behandeld van de verschillende procedures die in arbeidszaken gevoerd kunnen worden, te weten

 • de bodemprocedure, zowel dagvaardings- en verzoekschriftprocedure,
 • het kort geding
 • de ontbindingsprocedure

Tevens wordt aandacht besteed aan de afbakening van de dagvaardings- en verzoekschriftprocedure op basis van art.7:686a BW, waarbij ook de verschillende vervaltermijn worden behandeld. Voorts zullen niet alleen de procedures ex artikel 7:681 en 7;682 BW worden behandeld, maar zullen tevens de verschillende procedures in hoger beroep ex artikel 7:683 BW worden behandeld. Ook zullen de mogelijkheden en onmogelijkheden van  de procedure ex art. 96 Rv worden besproken. Ten slotte zal kort worden stilgestaan bij de wrakingsprocedure.

Doel

Het vertrouwd raken met het arbeidsrecht, i.c. “het (arbeids)procesrecht.

Na het volgen van deze dag heeft de deelnemer een compleet overzicht van de procesrechtelijke kant van de verschillende arbeidsrechtelijke procedures, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Doelgroep

Rechters en raadsheren die gaan werken of sinds kort werkzaam zijn op het gebied van het arbeidsrecht.

Inhoud

 • de bodemprocedure:
  – afbakening verzoekschrift – dagvaardingsprocedure;
  – dagvaardingsprocedure:
  – verzoekschriftprocedure:
 • vervaltermijnen en de Algemene Termijnenwet
 • vernietiging van de opzegging ex art.7:681 BW
  – vernietiging + billijke vergoeding:
  – is (dubbele) switch mogelijk?
 • herstel van de arbeidsovereenkomst ex art. 7:682 BW
 • de ontbindingsprocedure:
 • grondenstelsel;
 • ambtshalve aanvullen van gronden mogelijk?
 • datum van ontbinding
 • wanneer intrekkingstermijn bieden
 • hoe om te gaan met geregelde ontbindingen en ter zitting geregelde ontbindingen
 • de kort geding procedure:
 • in welke gevallen?
 • beoordelingsmaatstaf
 • hoger beroep procedure:
 • de verschillende procedures zoals genoemd n art.7:683 leden 3 t/m 6 BW
 • procedure ex art. 96 Rv 
 • wraking van de (kanton)rechter

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de vierdaagse cursus “Arbeidsrecht voor leden ZM” (code crzaabre) i.c. dag 4 “Arbeidsprocesrecht”. De vierdaagse cursus wordt sterk aanbevolen voor (recente) starters.

Inschrijven op de afzonderlijke dagen is echter ook mogelijk, zij het dat daarvoor maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Gebruik voor de inschrijving op de afzonderlijke dagen de van toepassing zijnde – onderstaande – codes.

 • crzaabr1: dag 1: “De Arbeidsovereenkomst”
 • crzaabr2: dag 2: “Het (materieel) ontslagrecht”
 • crzaabr3: dag 3: “De zieke werknemer”
 • crzaabr4: dag 4: “Het (arbeids)procesrecht”

Docent

 • mr. Wim Wetzels

  Kantonrechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 150,00

Locatie

Jaarbeurs Utrecht - Beatrixgebouw

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

Plan uw route

Docent

mr. Wim Wetzels

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docent

mr. Wim Wetzels

Stuur deze cursus door