De zieke werknemer, deel 2; Het arbeidsprocesrecht, deel 2 – SSR
Cursussen / Civiel recht / Arbeidsrecht / De zieke werknemer, deel 2; Het arbeidsprocesrecht, deel 2

De zieke werknemer, deel 2; Het arbeidsprocesrecht, deel 2

Neem kennis van de aspecten m.b.t. de zieke werknemer en het arbeidsprocesrecht deel 2

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid is het arbeidsprocesrecht veel belangrijker geworden. Tijdens deze dag (deel 2) wordt naast Loon bij ziekte en andere kwesties rond de zieke werknemer  de procesrechtelijke kant behandeld van de verschillende procedures die in arbeidszaken gevoerd kunnen worden.

 

 

Doel

Het vertrouwd raken met het arbeidsrecht, i.c. de zieke werknemer (Loon e.d.) en het (arbeids)procesrecht.

Na het volgen van deze dag heeft de deelnemer een compleet overzicht van kwesties rond ziekte en over de procesrechtelijke kant van de verschillende arbeidsrechtelijke procedures, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Doelgroep

Rechters en raadsheren die gaan werken of sinds kort werkzaam zijn op het gebied van het arbeidsrecht.

Inhoud

  • De bodemprocedure verzoekschriftprocedure en het arbeidsprocesrecht van art.7:686a BW
  • Loon bij ziekte
  • Ontbinding op verzoek van de werknemer ex art. 7:671c BW, kort geding procedure en bewijsrecht in Wwz zaken
  • Ziekte vervolg

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de vierdaagse cursus “Arbeidsrecht voor leden ZM” (code crzaabre). Op deze dag wordt het 2e deel behandeld van de zieke werknemer en het arbeidsprocesrecht

De vierdaagse cursus wordt sterk aanbevolen voor (recente) starters.

Inschrijven op de losse dagen is ook mogelijk, zij het dat daarvoor maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Gebruik voor de inschrijving op de afzonderlijke dagen de van toepassing zijnde – onderstaande – codes. (let op: de onderwerpen ‘de zieke werknemer’ en ‘het arbeidsprocesrecht’ worden deels op dag 3 en deels op dag 4 behandeld. Je moet dus voor die onderwerpen op beide dagen/codes inschrijven als je die wil volgen).

  • crzaabr1: dag 1: “De Arbeidsovereenkomst”
  • crzaabr2: dag 2: “Het (materieel) ontslagrecht”
  • crzaabr3: dag 3: “De zieke werknemer, deel 1; het arbeidsprocesrecht, deel 1”
  • crzaabr4: dag 4: “De zieke werknemer, deel 2; het arbeidsprocesrecht, deel 2”

Uitvoeringen