De zieke werknemer, deel 2; Het arbeidsprocesrecht, deel 2 – SSR
Cursussen / Civiel recht / Arbeidsrecht / De zieke werknemer, deel 2; Het arbeidsprocesrecht, deel 2

De zieke werknemer, deel 2; Het arbeidsprocesrecht, deel 2

Neem kennis van het procesrecht in de bodemprocedure, het kort geding en de ontbindingsprocedure

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid is het arbeidsprocesrecht veel belangrijker geworden. Tijdens de laatste dag van de vierdaagse cursus wordt uitgebreid de procesrechtelijke kant behandeld van de verschillende procedures die in arbeidszaken gevoerd kunnen worden, te weten:

 • de bodemprocedure, zowel dagvaardings- en verzoekschriftprocedure
 • het kort geding
 • de ontbindingsprocedure

Tevens wordt aandacht besteed aan de afbakening van de dagvaardings- en verzoekschriftprocedure op basis van art.7:686a BW inclusief de verschillende vervaltermijnen. Voorts zullen niet alleen de procedures ex artikel 7:681 en 7;682 BW worden behandeld en de verschillende procedures in hoger beroep ex artikel 7:683 BW. Ook zullen de mogelijkheden en onmogelijkheden van  de procedure ex art. 96 Rv worden besproken. Ten slotte zal kort worden stilgestaan bij de wrakingsprocedure.

Let op: Deze cursus wordt vanwege de corona-maatregelen online uitgevoerd in de virtual classroom. Dat betekent tevens dat deze cursus wordt samengevoegd met de cursus ‘de zieke werknemer’ (zie code crzaabr3) met dien verstande dat steeds de helft wordt uitgevoerd op 27 mei 2021 en de andere helft op 9 juni 2021.

Doel

Het vertrouwd raken met het arbeidsrecht, i.c. “het (arbeids)procesrecht.

Na het volgen van deze dag heeft de deelnemer een compleet overzicht van de procesrechtelijke kant van de verschillende arbeidsrechtelijke procedures, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Doelgroep

Rechters en raadsheren die gaan werken of sinds kort werkzaam zijn op het gebied van het arbeidsrecht.

Inhoud

 • de bodemprocedure (verzoekschrift, dagvaardingsprocedure)
 • vervaltermijnen en de Algemene Termijnenwet
 • vernietiging van de opzegging ex art.7:681 BW
 • herstel van de arbeidsovereenkomst ex art. 7:682 BW
 • de ontbindingsprocedure
 • de kort geding procedure
 • hoger beroep procedure (zoals genoemd n art.7:683 leden 3 t/m 6 BW)
 • procedure ex art. 96 Rv
 • wraking van de (kanton)rechter

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de vierdaagse cursus “Arbeidsrecht voor leden ZM” (code crzaabre). Dit betreft dag 4 over Arbeidsprocesrecht. De vierdaagse cursus wordt sterk aanbevolen voor (recente) starters.

Inschrijven op de afzonderlijke dagen is echter ook mogelijk, zij het dat daarvoor maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Gebruik voor de inschrijving op de afzonderlijke dagen de van toepassing zijnde – onderstaande – codes.

 • crzaabr1: dag 1: “De Arbeidsovereenkomst”
 • crzaabr2: dag 2: “Het (materieel) ontslagrecht”
 • crzaabr3: dag 3: “De zieke werknemer”
 • crzaabr4: dag 4: “Het (arbeids)procesrecht”

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 60,00