Arbeidsrecht voor leden ZM, basis – SSR

Arbeidsrecht voor leden ZM, basis

Een 'must' voor beginnende raadsheren en rechters die arbeidszaken gaan behandelen

 • 8
  dagdelen
 • 18
  PE-punten
 • 1
  EU-punt
 • 8,3
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZAABRE
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Het arbeidsrecht in vogelvlucht. Bedingen in de arbeidsovereenkomst, toepasselijkheid van de CAO, manieren waarop een abreidsovereenkomst eindigt, kennelijk onredelijk ontslag, ontbinding…

Als u op het gebied van het arbeidsrecht werkt, moet u hiervan weten.

Let op: Deze cursus wordt vanwege de corona-maatregelen online uitgevoerd in de virtual classroom. Dat betekent tevens dat de dagen 3 en 4 worden samengevoegd met dien verstande dat steeds de helft van beide onderdelen wordt uitgevoerd op 27 mei 2021 resp. 9 juni 2021.

Doel

Het vertrouwd raken met het arbeidsrecht, zoals dat is neergelegd in bijvoorbeeld het Burgelijk Wetboek en in collectieve wetgeving.

Doelgroep

Rechters en raadsheren die gaan werken of sinds kort werkzaam zijn op het gebied van het arbeidsrecht.

Inhoud

Naast een inleiding over de hoofdlijnen van het arbeidsrecht komen meer specifiek aan de orde:

 • de arbeidsovereenkomst
 • wijzigingen in de arbeidsovereenkomst
 • bijzondere bedingen
 • CAO en AVV
 • kennelijk onredelijk ontslag
 • ontslag op staande voet
 • ontslag van zieke werknemer
 • opzegging
 • arbeidsongeschiktheid
 • gelijke behandeling
 • ontbinding 685
 • procesrecht

Opzet

De cursus bestaat uit vier afzonderlijke dagen, met een tussenpoos van enkele weken. Inschrijven op de afzonderlijke dagen is ook mogelijk.

Inleidingen worden afgewisseld met discussie en casusbespreking.

Voorkennis

Basale kennis van het arbeidsrecht.

Bijzonderheden

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de leeswijzers voor het boek “Arbeidsrecht in de praktijk” van mr. D.M. van Genderen e.a. doornemen.

Met ingang van 2019 wordt deze cursus uitgebreid met een 4e dag waarin het procesrecht wordt behandeld. Inschrijven op de afzonderlijke dagen is echter ook mogelijk. Gebruik de van toepassing zijnde – onderstaande – codes.

 • CRZAABRE: dag 1 t/m 4: onderstaande onderwerpen, aanbevolen voor (recente) starters.
 • CRZAABR1: dag 1: “De Arbeidsovereenkomst”
 • CRZAABR2: dag 2: “Het (materieel) ontslagrecht”
 • CRZAABR3: dag 3: “De zieke werknemer”
 • CRZAABR4: dag 4: “Het (arbeids)procesrecht”

Docenten

 • mr. Herman van der Meer

  President

 • mr. Monetta Ulrici

  Kantonrechter

 • mr. Karin Frikkee

  Raadsheer

 • mr. Wim Wetzels

  Kantonrechter

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.