De mondelinge behandeling, professionele ontmoeting – SSR

De mondelinge behandeling, professionele ontmoeting

Hét moment waarop de rechter invulling kan geven aan de regiefunctie

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 6
  NOvA-punten
 • 7,8
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZEPRCP
 • Niveau: Master
 • Aangeboden door: SSR

De mondelinge behandeling is het moment waarop de partijen met de rechter in aanraking komen en waarop de rechter invulling kan geven aan zijn regiefunctie. Hoe leid je de mondelinge behandeling efficient? Wat vraag je wel en wat vraag je niet? Tegen welke problemen loop je aan in de praktijk? Vanuit welke vooronderstelling, doelstelling, verwachting gaat de procesdeelnemer een zitting in? Hoe gaan de procesdeelnemers om met tegenstrijdige belangen? Wat is het (mogelijk) effect van het eigen handelen op de uitkomst van de zaak? Discussieer met (ervaren) leden ZM en advocaten over de complexiteit van de mondelinge behandeling en kom tot nieuwe inzichten.

Doel

De training verschaft de deelnemers inzicht in de wijze waarop deze als procesdeelnemer positie inneemt tijdens de mondelinge behandeling. De deelnemers herkennen de mogelijke rolposities van de procesdeelnemers zowel in de rol van advocaat als in de rol van rechter en herkennen de wisselwerking die ontstaat door die verschillen in uitgangspositie. De deelnemers krijgen middelen aangereikt om deze wisselwerking te onderkennen en te beïnvloeden.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en advocaten, allen met ruime ervaring in de civiele rechtspraktijk.

Inhoud

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde: feitenonderzoek: welke gegevens zijn nodig voor het inzetten van een rechtsprocedure, op grond van welke achterliggende waarden kiest de professional en vraagt de professional door naar de feiten; schikkingsmogelijkheid: welke elementen moeten in een zaak minimaal aanwezig, dan wel bij voorkeur aanwezig zijn om een schikking te overwegen; schikkingsstrategie: op welke wijze beoogt de procesdeelnemer de schikking te laten verlopen, wat zijn de achterliggende doelen en overtuigingen; vanuit welke vooronderstelling, doelstelling, verwachting gaat de procesdeelnemer een (pleidooi)zitting in, hoe start hij, hoe reageert hij en waar en op welke wijze stuurt hij bij; nabespreking: op welke wijze zijn tijdens de zitting de beoogde doelen bereikt, zijn de opgewekte verwachtingen uitgekomen en welke invloeden kunnen worden aangewezen, waardoor het einddoel (niet) bereikt is; tegen welke problemen wordt aangelopen gedurende een zitting; op welke wijze kan de werksfeer zodanig beïnvloed worden dat ieder zijn werk zo optimaal mogelijk kan verrichten; hoe gaan de procesdeelnemers om met tegenstrijdige belangen; wat is het (mogelijk) effect van het eigen handelen op de uitkomst van de zaak.

Opzet

De training beslaat twee dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld door de behandeling van casuïstiek waarbij veel ruimte wordt gelaten voor discussie. Er wordt gewerkt aan de hand van een bestaand dossier en een rollenspel.

Voorkennis

Voor leden zittende magistratuur geldt de eis van een minimumervaring van vijf jaar en voor advocaten geldt de eis van een minimumervaring van 7 jaar.

Bijzonderheden

Tijdens de interactieve training zullen volop ervaringen worden uitgewisseld. Voor het behalen van de doelen is het noodzakelijk dat de cursist wil reflecteren op het eigen procesgedrag, maar ook op dat van de andere deelnemers. De groep bestaat voor 50% uit leden rechterlijke macht en voor 50% uit advocaten.

 

Docenten

 • prof. mr. Rick Verschoof

  Senior rechter

 • mr. dr. Marcel Ruygvoorn

  Advocaat — Van Benthem & Keulen advocaten & notariaat

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.