Schrijven voor elkaar – familierechters en familieadvocaten – SSR

Schrijven voor elkaar – familierechters en familieadvocaten

Het toernooimodel voorbij: Schrijven voor elkaar. Een professionele ontmoeting

 • 2
  dagdelen
 • 1
  locatie
 • 6
  PE-punten
 • 5
  NOvA-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZESCHR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 26-04-2022

De kunst van het schrijven zonder te polariseren. Het (familie)procesrecht is gebaseerd op het zogenaamde toernooimodel. Het dwingt de ouders tegengestelde standpunten in te nemen, wat vaak tot escalatie leidt. De rechter zal tijdens de zitting met behulp van de ouders tot een conflictdiagnose dienen te komen. Indien de zaak met een beschikking wordt afgedaan, is het de taak van de advocaat om zijn cliënt de inhoud ervan uit te leggen.

In dit proces zijn de volgende vragen van belang:

 • Wat heeft een rechter aan informatie nodig om voldoende inzicht te krijgen in het werkelijke conflict tussen partijen?
 • Hoe verwoordt een advocaat het verhaal van zijn cliënt zonder het geschil te laten escaleren?
 • Hoe wordt de balans gevonden tussen een duidelijke motivering van een beslissing en het recht doen aan de argumenten van betrokken partijen?
 • Wat heeft een advocaat nodig om een beslissing aan een in het ongelijk gestelde partij te kunnen uitleggen?

In deze cursus, bedoeld voor ervaren rechters en advocaten, informeert en bespreekt u als rechter en advocaat waar u tegen aan loopt bij het halen van de benodigde informatie uit een beschikking of processtukken.

Doel

De cursus is bedoeld om het schrijven van een beschikking of het formuleren van processtukken zo te verbeteren dat voor de doelgroep duidelijk is wat zij er mee moeten/kunnen doen.

 • Voor de rechter/senior juridisch medewerker: wat is in de processtukken nodig om tijdens de zitting tot een goede conflictdiagnose te komen.
 • Voor de advocaat: wat is in de beschikking nodig om e.e.a. goed te kunnen uitleggen aan de cliënt.

Doelgroep

Rechters, advocaten, zeer ervaren juridisch medewerkers.

Inhoud

In Schrijven voor elkaar informeert en bespreekt u als rechter en advocaat waar u tegen aan loopt bij het halen van de benodigde informatie uit een beschikking of processtukken.

Onder de deskundige leiding van drs. Janneke Valbracht wordt aan de hand van een casus over een verhuiszaak met elkaar onderzocht wat u mist in de stukken en in hoeverre nuttiger (doelgerichter) geformuleerd kan worden.

In de eerste casus wisselen advocaten en rechters van rol. Rechters krijgen daardoor inzicht in knelpunten waar advocaten tegenaan lopen bij het uitleggen van beschikkingen aan hun cliënt. Advocaten krijgen een duidelijker beeld van de informatie die de rechter nodig heeft om te komen tot een weloverwogen oordeel.

Bij de tweede casus staat een zaak centraal waarbij de moeder vervangende toestemming aan de rechter vraagt om met de kinderen te verhuizen. Met elkaar onderzoekt u of de stukken voldoende informatie geven en hoe deze doelgerichter opgesteld kunnen worden.

De cursus geeft u handvatten om te schrijven op een effectieve en een niet polariserende wijze.

Opzet

College met interactie, afgewisseld met de behandeling van praktijkgerichte opdrachten, gemaakt voorafgaand en tijdens de contactdag.

Voorkennis

Voor senior juridisch medewerkers wordt verwacht dat zij de cursus Beschikken in stijl voor juridisch medewerkers hebben gevolgd (of aantoonbaar vergelijkbaar).

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit wordt tweejaarlijks aangeboden.

Docent

 • drs. Janneke Valbracht

  Communicatietrainer

Data, locaties, beschikbaarheid

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.