Aansprakelijkheid en verzekering – SSR
Cursussen / Civiel recht / Aansprakelijkheidsrecht / Verzekeringsrecht / Aansprakelijkheid en verzekering

Aansprakelijkheid en verzekering

Aansprakelijkheidsrecht binnen het verzekeringsrechtelijke kader

Deze cursus gaat niet over aansprakelijkheidsrecht, niet over verzekeringsrecht, maar over het aansprakelijkheidsrecht binnen het verzekeringsrechtelijke kader. Wat is de werking van aansprakelijkheidsverzekeringen? Wat is de invloed van aansprakelijkheidsverzekeringen op de wettelijke regeling van aansprakelijkheid? Welke rol spelen aansprakelijkheidsverzekeringen in procedures over aansprakelijkheid? Deze vragen staan centraal.

Doel

Het verdiepen van de theoretische kennis over de relatie tussen verzekering en civiele aansprakelijkheid, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden. De cursus is niet gericht op het verwerven van kennis van het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht als zodanig. Daarvoor dienen andere cursussen in het aanbod van de SSR. Het gaat om de interactie tussen het aansprakelijkheidsrecht en het al dan niet bestaan van verzekeringen. In die context komen wel vragen van aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht aan de orde.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

  • de werking van aansprakelijkheidsverzekeringen
  • de invloed van aansprakelijkheidsverzekeringen op de wettelijke regeling van aansprakelijkheid, mede in het licht van inzichten uit de rechtseconomie
  • de vraag welke rol het bestaan van een aansprakelijkheidsverzekering speelt en zou moeten spelen in procedures over aansprakelijkheid
  • de rol van de rechter met betrekking tot de gevolgen van verzwaring van de aansprakelijkheidslast voor verzekeraars (causaliteitsonzekerheid, risico’s ‘met een lange staart’, terugwerkende kracht)
  • informatieverschaffing door verzekeraars in civiele procedures

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen.

Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met discussies aan de hand van casus.

Voorkennis

Van de leden rechterlijke macht en de stafjuristen wordt verwacht dat men minimaal één jaar praktische ervaring heeft op het gebied van het verbintenissenrecht, meer in het bijzonder van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.

Van de juridisch medewerkers wordt verwacht dat zij minimaal drie jaar ervaring hebben opgedaan op het gebied van het verbintenissenrecht, meer in het bijzonder van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.

Deze cursus sluit aan op de basiscursussen Onrechtmatige daad en schade (CLSSODAS) en Contractenrecht (CRZSCORE). Er wordt dan ook vanuit gegaan dat deelnemers deze cursussen hebben gevolgd of dat zij deze voorkennis hebben verworven door middel van bijvoorbeeld werkervaring.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.