IPR procesrecht – SSR

IPR procesrecht

Maak kennis met de belangrijkste onderdelen van het procesrechtelijke IPR, het toetsingskader en de toepasselijke verdragen en wetten

 • 4
  dagdelen
 • 15
  PE-punten
 • 15
  EU-punten
 • 8,6
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZGIPRP
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: vr. 13-05-2022

Internationaal privaatrecht, iedere rechter en juridisch medewerker in de civiele sector krijgt er mee te maken. Vragen als: Is de Nederlandse rechter bevoegd om over deze internationale zaak te oordelen? Wanneer worden buitenlandse vonnissen erkend en kunnen deze ten uitvoer worden gelegd in Nederland? Hoe wordt een getuige in het buitenland gehoord? worden in deze cursus beantwoord. De ontwikkelingen op het terrein van het IPR volgen elkaar in hoog tempo op: er ontstaat een woud aan regelgeving en rechtspraak. In deze cursus worden de zaken op een rij gezet: van basisbegrippen naar toetsingskader en toepasselijke regelgeving.

Doel

In deze cursus staat het zogeheten ‘formele IPR’ centraal, met name de voor Nederland geldende regelingen betreffende het internationaal bevoegdheidsrecht en de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen. Doel van de cursus is om u hierin wegwijs te maken en uw kennis op te frissen.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De cursus begint met de basisbegrippen van het IPR in het algemeen en van het internationaal procesrecht in het bijzonder. Vervolgens wordt aandacht besteed aan:

 • de bevoegdheidsregels van de EEX-Verordening (‘Brussel I’);
 • de nieuwe (herschikte) EEX-Verordening;
 • het (overige) internationaal bevoegdheidsrecht (met name de titel over rechtsmacht in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);
 • de Europeesrechtelijke en wettelijke bepalingen betreffende erkenning en tenuitvoerlegging. Hierbij zal ook kort de Europese executoriale titel (EET-Verordening) ter sprake komen

Daarnaast komt het onderwerp rechtsingang (met name de EG-Betekeningsverordening en het Haags Betekeningsverdrag) aan de orde alsmede enkele praktische problemen, waaronder internationale rechtshulp (EG-Bewijsverordening), opsporing van buitenlands recht en IPR in kort geding.

Internationaal personen- en familierecht komt in deze cursus niet aan de orde; daarvoor wordt verwezen naar de cursus IPR Personen- en Familierecht (CRZGIPRF).

Opzet

De cursus beslaat 5 dagdelen: 2 dagen en 1 avond aaneengesloten (met overnachting). Inleidingen worden afgewisseld met de behandeling van casusposities. Er is volop gelegenheid voor discussie.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u beschikt over basiskennis van het internationaal privaatrecht en dat u met enige regelmaat met deze materie te maken heeft.

Bijzonderheden

De cursus IPR procesrecht bestaat uit 5 dagdelen, inclusief een overnachting na de eerste cursusdag. De eerste cursusdag bestaat uit 2 dagdelen en 1 avonddeel (met overnachting). De tweede cursusdag bestaat uit 2 dagdelen.

De cursussen IPR procesrecht en IPR vermogensrecht wisselen elkaar in beginsel jaarlijks af. In 2021 wordt de cursus IPR procesrecht aangeboden en in 2020 de cursus IPR vermogensrecht.

Docenten

 • mr. Sierd J. Schaafsma

  raadsheer Hoge Raad

 • mr. Martijn Polak

  Raadsheer

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 260,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.