Overheidsaansprakelijkheid – SSR

Overheidsaansprakelijkheid

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZGOVER
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 21-03-2022

Overheden worden in toenemende mate aansprakelijk gesteld voor de nadelige gevolgen die burgers en ondernemingen ondervinden van overheidsoptreden. Dit leidt tot geschillen die met grote regelmaat ter beslechting worden voorgelegd aan de rechter.
Overheidsaansprakelijkheid is een complex rechtsgebied dat zich afspeelt op het grensvlak tussen bestuursrecht en burgerlijk recht en is sterk in beweging.

In deze cursus wordt met name aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van overheden voor schade ten gevolge van (appellabele) besluiten en het handelen rondom die besluiten. Daarbij wordt aan de hand van de jurisprudentie en vele praktische voorbeelden uitvoerig stilgestaan bij de competentieverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter en bij de materiële vereisten voor aansprakelijkheid. Ook recente ontwikkelingen in de wetgeving, met name de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding van onrechtmatige besluiten komen aan bod.

Doel

Het verdiepen en actualiseren van kennis van overheidsaansprakelijkheid.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Na afloop van de cursus:

 • bent u op de hoogte van de hoofdlijnen van overheidsaansprakelijkheid;
 • kent u de afgrenzing tussen rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen;
 • beschikt u over de nodige tools om te beoordelen of een besluit of andere overheidshandeling aanspraak geeft op schadevergoeding;
 • bent u op de hoogte van de bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter;
 • kent u het leerstuk van de formele rechtskracht en de uitzonderingen daarop;
 • bent u op de hoogte van aansprakelijkheid wegens onrechtmatige voorbereidingshandelingen en onjuiste inlichtingen;
 • weet u wanneer een overheid aansprakelijk is wegens overschrijding van beslistermijnen;
 • kunt u het onderscheid maken tussen de verschillende vormen van causaliteit en deze toepassen op een casus;
  hebt u alle relevante jurisprudentie op een rij.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen (een dag).

Inleidingen aan de hand van de laatste jurisprudentie worden afgewisseld door discussie en casuïstiek.

Voorkennis

Van de leden van de rechterlijke macht en de stafjuristen wordt verwacht dat men minimaal drie jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van aansprakelijkheid en schade. Van de juridisch medewerkers wordt verwacht dat men minimaal vijf jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van aansprakelijkheid en schade.

Van de deelnemers wordt verwacht dat men beschikt over verdiepende kennis op het gebied van het leerstuk van de onrechtmatige daad en schadevergoeding. Deelnemers dienen dan ook de cursus Onrechtmatige daden en de cursus Schadevergoeding te hebben gevolgd of te beschikken over kennis op vergelijkbaar niveau door bijvoorbeeld werkervaring.

Bijzonderheden

Van de cursisten wordt verwacht dat zij een recente uitgave van de Algemene wet bestuursrecht meenemen naar de cursus waarin de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten is opgenomen.

Voor de civilisten vormt de cursus Overheidsaansprakelijkheid, civielrechtelijk (1 dagdeel) het vervolg op de onderhavige cursus. U moet zich hier apart voor inschrijven via de bij uw gerecht gebruikelijke procedure.

Docenten

 • mr. Tijne Ritsema van Eck-van Drempt

  senior rechter, mediationcoordinator — Penthesilieia mediation, conflicthantering & toezi

 • mr. Larissa Alwin

  Senior rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.