Huurrecht, verdieping – SSR

Huurrecht, verdieping

Vergroot uw inzicht in de complexe zaken van het huurrecht

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZGVHUR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 25-11-2019

In deze verdiepingscursus Huurrecht worden u leermiddelen aangereikt waarmee u uw kennis en inzicht in de meer complexe aspecten van het huurrecht kunt vergroten. Van het brede scala aan onderwerpen dat het huurrecht rijk is, wordt een relevant deel in deze cursus uitgediept.

Doel

Na deelname aan de cursus bent u in staat om complexe huurrechtcasuïstiek zelfstandig en effectief te beoordelen door gebruik te maken van door u opgedane kennis en inzicht in regelgeving en jurisprudentie van het huurrecht.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur die meer dan twee jaar werkzaam zijn en ervaren juridisch medewerkers die meer dan vier jaar ervaring hebben.

Inhoud

In de cursus krijgt u een uitgebreid overzicht van het huurrecht met verdieping op actuele en relevante onderdelen.

Aan de orde komen onder meer:

 • de toepasselijke huurregels
 • de begrippen huur van woonruimte/bedrijfsruimte
 • verplichtingen van de verhuurder en de huurder (nakoming, opschortingsrechten, ontbinding, schadevergoeding)
 • overlast
 • ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming
 • beëindiging na opzegging
 • oplevering
 • renovatie
 • onderhuur en medehuur
 • huur bedrijfsruimte
 • de regeling voor de huurprijzen van woonruimten (de artikelen in het BW, de UHW en het BHW)
 • faillissement en huur

Opzet

De cursus bestaat vanaf 2019 uit 4 niet aaneengesloten dagen. Op iedere dag kan ook afzonderlijk worden ingeschreven. Inleidingen zullen worden afgewisseld door casusbehandeling. Veel interactie tussen docenten en deelnemers is gebruikelijk en draagt bij aan de beoogde verdieping.
Voorafgaand aan de cursus wordt van u verlangd dat u enkele casus bestudeert en dat u ter voorbereiding enkele webcolleges bekijkt. Verder wordt van u verlangd dat u een intakeformulier invult.

Voorkennis

Voor deze cursus is vereist dat u beschikt over basiskennis van en relevante praktijkervaring heeft met de behandeling van huurrechtzaken. U heeft bij voorkeur de basiscursus huurrecht gevolgd dan wel beschikt u over vergelijkbaar niveau door relevante werkervaring.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt met ingang van 2019 aangeboden op vier niet aaneengesloten dagen. De tussenpozen tussen de cursusdagen variëren van een enkele week tot twee maanden. De opzet en vorm van de cursus is herzien, o.a. door het toevoegen van een extra cursusdag en de inzet van digitale leermiddelen (zoals webcolleges). Waar de basiscursus Huurrecht tot doel heeft het verkrijgen van overzicht en inzicht in de systematiek van het huurrecht, is de verdiepingscursus gericht op het uitdiepen van enkele relevante leerstukken.

Heeft u vragen over deze vernieuwde cursus, neem dan contact met de betrokken cursusmanager op. Deze is bereikbaar via de SSR servicedesk.

Docenten

 • mw. mr. Karen Six-Hummel

  Docent

 • mw. mr. Yvonne Jacobs

  Senior rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 525,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl