Huurrecht, verdieping – SSR

Huurrecht, verdieping

Vergroot uw inzicht in de complexe zaken van het huurrecht

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZGVHUR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

In deze verdiepingscursus Huurrecht wordt uw kennis en inzicht in de meer complexe aspecten van het huurrecht vergroot. Daarnaast wordt de regeling voor de huurprijzen van woonruimten (de artikelen in het BW, de UHW en het BHW) uiteengezet.

Vragen die aan bod komen zijn:

 • Wanneer is er sprake van huur?
 • Wanneer is sprake van een gebrek en wat zijn de gevolgen daarvan?
 • Wanneer kan een huurder zijn betalingsverplichting opschorten?
 • Welk regime is van toepassing op de huurovereenkomst: het regime van woonruime, van 290-bedrijfsruimte of van 230a-ruimte?
 • In hoeverre kan van de dwingendrechtelijke regels voor 29-bedrijfsruimte worden afgeweken?
 • Kan een woonruimte tijdelijk verhuurd worden?
 • Wanneer is er sprake van een gemeenschappelijke huishouding in een gehuurde woonruimte?
 • Hoe om te gaan met een voornemen van renovatie?
 • Hoe moet het gehuurde worden opgeleverd?
 • Hoe werken de opzeggingsgronden in de praktijk?

Doel

Verschaffen van overzicht van het huurrecht met verdieping op de actuele/praktische relevante onderdelen (inclusief jurisprudentie).

Doelgroep

Leden zittende magistratuur die meer dan twee jaar werkzaam zijn; ervaren juridisch medewerkers die meer dan vier jaar ervaring hebben en enigszins ervaren advocaten.

Inhoud

In de cursus krijgt u een uitgebreid overzicht van het huurrecht met verdieping op actuele en relevante onderdelen.

Aan de orde komen onder meer:

 • de toepasselijke huurregels
 • de begrippen huur van woonruimte/bedrijfsruimte
 • verplichtingen van de verhuurder en de huurder (nakoming, opschortingsrechten, ontbinding, schadevergoeding)
 • overlast
 • ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming
 • beëindiging na opzegging
 • oplevering
 • renovatie
 • onderhuur en medehuur
 • huur bedrijfsruimte
 • de regeling voor de huurprijzen van woonruimten (de artikelen in het BW, de UHW en het BHW)

Opzet

De cursus bestaat vanaf 2017 uit 3 losse dagen. Inleidingen zullen worden afgewisseld door casusbehandeling. Voorafgaand aan de cursus dienen de deelnemers een intakeformulier in te vullen alsmede de webcolleges ter voorbereiding op de cursus gevolgd te hebben.

Voorkennis

Voor deze cursus is vereist dat de deelnemers beschikken over basiskennis van en relevante praktijkervaring hebben met de behandeling van huurrechtzaken. De deelnemers dienen daarom de basiscursus huurrecht gevolgd te hebben dan wel te beschikken over vergelijkbaar niveau door relevante werkervaring.

Bijzonderheden

Let op: Deze cursus wordt met ingang van 2017 aangeboden op drie losse dagen. De opzet en vorm van de cursus is herzien, o.a. door de inzet van digitale leermiddelen (webcolleges). De inhoud en het leerdoel blijven echter onveranderd.

Docenten

 • mw. mr. Karen Six-Hummel

  Advocaat

 • mw. mr. Yvonne Jacobs

  Senior rechter

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door