Huurrecht, verdieping – SSR

Huurrecht, verdieping

Vergroot uw inzicht in de complexe zaken van het huurrecht

 • 8
  dagdelen
 • 24
  PE-punten
 • 1
  EU-punt
 • 8,4
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZGVHUR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 25-11-2019

In deze verdiepingscursus Huurrecht worden u leermiddelen aangereikt waarmee u uw kennis en inzicht in de meer complexe aspecten van het huurrecht kunt vergroten. Van het brede scala aan onderwerpen dat het huurrecht rijk is, wordt een relevant deel in deze cursus uitgediept.

Doel

Na deelname aan de cursus bent u in staat om complexe huurrechtcasuïstiek zelfstandig en effectief te beoordelen door gebruik te maken van door u opgedane kennis en inzicht in regelgeving en jurisprudentie van het huurrecht.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur die meer dan twee jaar werkzaam zijn en ervaren juridisch medewerkers die meer dan vier jaar ervaring hebben.

Inhoud

In de cursus krijgt u een uitgebreid overzicht van het huurrecht met verdieping op actuele en relevante onderdelen.

Aan de orde komen onder meer:

 • de toepasselijke huurregels
 • de begrippen huur van woonruimte/bedrijfsruimte
 • verplichtingen van de verhuurder en de huurder (nakoming, opschortingsrechten, ontbinding, schadevergoeding)
 • overlast
 • ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming
 • beëindiging na opzegging
 • oplevering
 • renovatie
 • onderhuur en medehuur
 • huur bedrijfsruimte
 • de regeling voor de huurprijzen van woonruimten (de artikelen in het BW, de UHW en het BHW)
 • faillissement en huur

Opzet

De cursus bestaat vanaf 2019 uit 4 losse, niet aaneengesloten dagen. Voor iedere gewenste dag dient afzonderlijk ingeschreven te worden. Gebruik de van toepassing zijnde – onderstaande – codes.

CRZGVHU1 = dag 1: Algemeen en huur woonruimte (deel A).
CRZGVHU2 = dag 2: Kwalificatie, renovatie en oplevering.
CRZGVHU3 = dag 3: Huur bedrijfsruimte.
CRZGVHU4 = dag 4: Faillissement en huur woonruimte (deel B).

Voor iedere cursusdag geldt dat inleidingen zullen worden afgewisseld met casusbehandeling. Veel interactie tussen docenten en deelnemers is gebruikelijk en draagt bij aan de beoogde verdieping.
Voorafgaand aan de cursus wordt van u verlangd dat u enkele casus bestudeert en dat u ter voorbereiding enkele webcolleges bekijkt. De webcolleges kunt u nu al bekijken via de links die u geheel onderaan de pagina aantreft. Verder wordt van u verlangd dat u een intakeformulier invult.

 

Voorkennis

Voor deze cursus is vereist dat u beschikt over basiskennis van en relevante praktijkervaring heeft met de behandeling van huurrechtzaken. U heeft bij voorkeur de basiscursus huurrecht gevolgd dan wel beschikt u over vergelijkbaar niveau door relevante werkervaring.

Bijzonderheden

Waar de basiscursus Huurrecht tot doel heeft het verkrijgen van overzicht en inzicht in de systematiek van het huurrecht, is de verdiepingscursus gericht op het uitdiepen van enkele relevante leerstukken.

Docenten

 • mw. mr. Karen Six-Hummel

  Docent

 • mw. mr. Yvonne Jacobs

  Senior rechter

 • mr. Jan Heikens

  Advocaat — De Kempenaer Advocaten N.V.

 • mw. mr. Jorieke van Strijen

  Advocaat — HabrakenRutten Advocaten B.V.

 • mw. mr. Justine van Lochem

  Advocaat

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 525,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl