Huurrecht, verdieping – SSR

Huurrecht,  verdieping

Vergroot uw inzicht in de complexe zaken van het huurrecht

 • 8
  dagdelen
 • 24
  PE-punten
 • 1
  EU-punt
 • 8,4
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZGVHUR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: wo. 12-01-2022

In deze verdiepingscursus Huurrecht worden u leermiddelen aangereikt waarmee u uw kennis en inzicht in de meer complexe aspecten van het huurrecht kunt vergroten. Van het brede scala aan onderwerpen dat het huurrecht rijk is, wordt een relevant deel in deze cursus uitgediept.

Het huurrecht is een heel praktisch en boeiend rechtsgebied met veel politieke belangstelling dat met recht een ieders aandacht en verdieping verdient.

Wegens de coronamaatregelen wordt de cursus niet op locatie uitgevoerd maar online via een ‘ontmoeting’ in een virtual classroom.

Doel

Het doel van de cursus is het verschaffen van het overzicht van het huurrecht met verdieping op actuele en praktische relevante onderdelen (inclusief jurisprudentie). Niet alle in het huurrecht relevante onderwerpen kunnen diepgaand besproken worden, er worden er een aantal uitgelicht zoals kwalificatie-problemen, gebreken, het belang van gebruik overeenkomstig de bestemming, zoals gebruik als hoofdverblijf of overeenkomstig het bestemmingsplan, goedkeuring van afwijkende bedingen en de beëindiging van de huurovereenkomst in het huurrecht bedrijfsruimte, een schematische aanpak van het huurprijzenrecht woonruimte met de nieuwste ontwikkelingen, enkele actuele onderwerpen in het huurrecht woonruimte en de aanpak van een renovatieproject, alsmede de praktische en juridische problemen bij oplevering aan het einde (en dus ook aan het begin).

De mogelijkheden tot verdieping zijn afhankelijk van de reeds aanwezige kennis bij de cursisten, en daarmee ook afhankelijk van hun voorbereiding.

Na deelname aan de cursus bent u in staat om complexe huurrechtcasuïstiek zelfstandig en effectief te beoordelen door gebruik te maken van door u opgedane kennis en inzicht in regelgeving en jurisprudentie van het huurrecht.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur die meer dan twee jaar werkzaam zijn en ervaren juridisch medewerkers die meer dan drie jaar ervaring hebben.

Inhoud

In de cursus krijgt u een uitgebreid overzicht van het huurrecht met verdieping op actuele en relevante onderdelen.

Aan de orde komen onder meer:

 • de toepasselijke huurregels
 • de begrippen huur van woonruimte/bedrijfsruimte
 • verplichtingen van de verhuurder en de huurder (nakoming, opschortingsrechten, ontbinding, schadevergoeding)
 • overlast
 • ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming
 • beëindiging na opzegging
 • oplevering
 • renovatie
 • onderhuur en medehuur
 • huur bedrijfsruimte
 • de regeling voor de huurprijzen van woonruimten (de artikelen in het BW, de UHW en het BHW)
 • faillissement en huur

Opzet

De cursus bestaat uit 4 losse, niet-aaneengesloten dagen.

 • Dag 1: ‘algemeen en huur woonruimte (deel A)’.
 • Dag 2: ‘Kwalificatie woon- en bedrijfsruimte/Oplevering en faillissement’ met in de ochtend: Kwalificatie woon- en bedrijfsruimte/ gemengde overeenkomsten onderhuur, hoofdhuur. In de middag: Oplevering en daarmee samenhangende faillissementsperikelen.
 • Dag 3: ‘huur bedrijfsruimte’.
 • Dag 4: ‘huurprijzen woonruimte en renovatie (deel B)’ 

Voor iedere cursusdag geldt dat inleidingen zullen worden afgewisseld met casusbehandeling. Veel interactie tussen docenten en deelnemers is gebruikelijk en draagt bij aan de beoogde verdieping. Voorafgaand aan de cursus kan van u worden verlangd dat u enkele casus bestudeert en dat u ter voorbereiding enkele webcolleges bekijkt. Verder wordt van u verlangd dat u een intakeformulier invult.

Voorkennis

Voor deze cursus is vereist dat u beschikt over basiskennis van en relevante praktijkervaring heeft met de behandeling van huurrechtzaken. U heeft bij voorkeur de basiscursus huurrecht gevolgd dan wel beschikt u over vergelijkbaar niveau door relevante werkervaring.

Bijzonderheden

Waar de basiscursus Huurrecht tot doel heeft het verkrijgen van overzicht en inzicht in de systematiek van het huurrecht, is de verdiepingscursus gericht op het uitdiepen van enkele relevante leerstukken.

Deze verdiepingscursus bestaat uit 4 losse, niet-aaneengesloten dagen. Schrijf voor alle vier de dagen in of schrijf u in voor slechts 1 of meerdere dagen. Gebruik in het laatste geval de van toepassing zijnde – onderstaande – codes.

CRZGVHUR = dag 1 t/m 4
CRZGVHU1 = dag 1: Algemeen en huur woonruimte (deel A).
CRZGVHU2 = dag 2: Kwalificatie woon- en bedrijfsruimte/Oplevering en faillissement’ met in de ochtend: Kwalificatie woon- en bedrijfsruimte/ gemengde overeenkomsten onderhuur, hoofdhuur. In de middag: Oplevering en daarmee samenhangende faillissementsperikelen.
CRZGVHU3 = dag 3: Huur bedrijfsruimte.
CRZGVHU4 = dag 4: Faillissement en huur woonruimte (deel B).

Docenten

 • mr. Karen Six-Hummel

  Docent

 • mr. Yvonne Jacobs

  Senior rechter

 • mr. Jan Heikens

  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, Advocaat — ZYPP advocaten

 • mr. Jorieke van Strijen

  Advocaat — HabrakenRutten Advocaten B.V.

 • mr. dr. Justine van Lochem

  Advocaat

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 465

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.