Medische aansprakelijkheid – SSR
Cursussen / Civiel recht / Aansprakelijkheidsrecht / Medische aansprakelijkheid

Medische aansprakelijkheid

Actualiseer uw kennis van de beroepsaansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis

Medische aansprakelijkheid, het is ‘gewoon aansprakelijkheidsrecht’, maar voor de patiënt is het doorgaans lastig aan te tonen dat de arts of het ziekenhuis een fout heeft gemaakt en dat zijn schade daarvan het gevolg is. Leer welke vragen zich op het terrein van aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis kunnen voordoen en hoe u daar op kunt inspelen.

Doel

Het verdiepen en actualiseren van kennis van de beroepsaansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis.

Na de leeractiviteit heeft de deelnemer inzicht in de verschillende facetten van de medische aansprakelijkheid: wanneer een norm geschonden is en dientengevolge sprake is van een aan de arts verwijtbare fout en wanneer het ziekenhuis aansprakelijk is. Voorts heeft de deelnemer kennis opgedaan over causaliteits- en schadeproblematiek, meer in het bijzonder de proportionele aansprakelijkheid en het verlies van een kans (en de berekeningswijze van dat verlies). Ten slotte is de deelnemer op de hoogte van de recente jurisprudentie.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, juridisch medewerkers.

Inhoud

De nadruk ligt op de aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis voor schade bij patiënten.

Daarbij spelen diverse vragen een rol:

  • Wanneer is er een norm geschonden en valt de fout de arts en/of het ziekenhuis te verwijten?
  • Hoe zit het met de toerekenbaarheid voor hulppersonen en hulpzaken?
  • Hoe zit het met de bewijslastverdeling?
  • Is proportionele aansprakelijkheid aan de orde of het leerstuk van het verlies van een kans en welke berekeningen liggen daaraan ten grondslag?
  • Wat is de rol van de deskundige?

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met discussie en casuïstiek.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich op de cursus voorbereiden, onder andere door middel van het invullen van een intakeformulier en het bestuderen van casusposities en de vraagstelling medisch deskundige.

Tijdens de contactdag worden de cursusonderwerpen behandeld aan de hand van hoorcolleges gecombineerd met casusbehandeling. De deelnemers worden daarbij uitgenodigd tot het stellen van vragen en voorts heeft de bijeenkomst een interactief karakter zodat de deelnemers aan de hand van een levendige discussie de benodigde kennis en inzicht verkrijgen om in de dagelijkse praktijk zaken te behandelen.

Voorkennis

Van de leden van de rechterlijke macht en de stafjuristen wordt verwacht dat men minimaal drie jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van aansprakelijkheid en schade. Van de juridisch medewerkers wordt verwacht dat men minimaal vijf jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van aansprakelijkheid en schade. Van de deelnemers wordt verwacht dat men beschikt over verdiepende kennis op het gebied van het leerstuk van de onrechtmatige daad en schadevergoeding. Deelnemers dienen dan ook de cursus Onrechtmatige daden (CRZSODAV) en de cursus Schadevergoeding (CRZSSCHV) te hebben gevolgd of te beschikken over kennis op vergelijkbaar niveau door bijvoorbeeld werkervaring.

Bijzonderheden

Tot en met 2014 was dit de cursus Aansprakelijkheid van arts en was de omvang 1 dagdeel. Omdat is ervaren dat dit onvoldoende was om alle leerstof adequaat te behandelen en er ook behoefte bestaat aan uitbreiding van het onderwerp met medische productaansprakelijkheid, is er vanaf 2015 voor gekozen de leeractiviteit uit te breiden naar 2 dagdelen. De naam Medische Aansprakelijkheid dekt thans beter de lading. Vanaf 2020 zal deze cursus bestaan uit vier dagdelen zodat daarmee tegemoet kan worden gekomen aan de breedte van het onderwerp en de – voor een goed begrip – benodigde behandeltijd.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.