Modernisering burgerlijk bewijsrecht – SSR

Modernisering burgerlijk bewijsrecht

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZMBWRG
 • Niveau: Master
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 20-06-2019

In de loop van 2018 wordt een wetsvoorstel ter modernisering van het burgerlijke bewijsrecht ingediend. Dit wetsvoorstel is gebaseerd op het adviesrapport ‘Modernisering burgerlijk bewijsrecht’, dat in april 2017 gepubliceerd is door een door de minister van Justitie en Veiligheid ingestelde expertgroep.

Welke punten staan centraal in het wetsvoorstel? Welke wijzigingen kunnen we verwachten? En wat is de impact van nieuwe wetgeving op het bewijsrecht? Twee van de auteurs van het adviesrapport, prof. mr. Daan Asser en mr. dr. Ruth de Bock, gaan hierover met u in gesprek tijdens de master ‘Modernisering burgerlijk bewijsrecht’.

Doel

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers zich bewust van de wijze waarop zij kunnen anticiperen op de wijzigingen in het bewijsrecht en op welke wijze zij daarin als civiele rechter positie kunnen innemen.

Doelgroep

Rechters en raadsheren met een minimale ervaring van 3 jaar in de civiele rechtspraktijk.

Inhoud

Aan de hand van een gerichte opdracht ervaren de deelnemers wat de impact is van de wijzigingen in het bewijsrecht. Centrale vragen daarbij zijn: Hoe ga je het organiseren in je werk? Hoe pak je het aan? Welke knelpunten ervaar je en welke mogelijkheden zie je? De cursusbijeenkomst zal vooral in het teken staan van het verkrijgen van nieuwe inzichten, de uitwisseling van ervaringen en discussie waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • actieve rol rechter bij bewijsgaring door partijen
 • verbeterd inzagerecht
 • algemeen bewijsbeslag
 • bruikbare schriftelijke getuigenverklaringen
 • consistente regeling van omgaan met vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplichten
 • suggesties rechter aanvullen rechtsgronden

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een minimale werkervaring van 3 jaar in de civiele rechtspraktijk hebben.

Docenten

 • prof. mr. Daan Asser

  Docent

 • mw. prof. mr. Ruth de Bock

  Raadsheer

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 125,00

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docenten

prof. mr. Daan Asser en mw. prof. mr. Ruth de Bock

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docenten

prof. mr. Daan Asser en mw. prof. mr. Ruth de Bock

Stuur deze cursus door