Modernisering burgerlijk bewijsrecht – SSR

Modernisering burgerlijk bewijsrecht

Hoe te anticiperen op de wijzigingen in het bewijsrecht

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
 • 8
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZMBWRG
 • Niveau: Master
 • Aangeboden door: SSR

Op dit ogenblik is in voorbereiding een wetsvoorstel tot aanpassing van het bewijsrecht. Over het voorontwerp van dit wetsvoorstel is in 2018 een consultatie gehouden. Het was gebaseerd op het adviesrapport ‘Modernisering burgerlijk bewijsrecht’, dat in april 2017 gepubliceerd is door een door de minister van Justitie en Veiligheid ingestelde expertgroep.

Twee van de auteurs van het adviesrapport, prof. mr. Daan Asser en mr. dr. Ruth de Bock, gaan met u in gesprek tijdens de master ‘Modernisering burgerlijk bewijsrecht’ over de aanpassing en modernisering van het bewijsrecht. Uitgangspunt vormen het wetsvoorstel 35 175 en het wetsvoorstel tot aanpassing van het bewijsrecht dat naar verwachting eind 2019 bij de Kamer zal zijn ingediend.

Doel

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers zich bewust van de wijze waarop zij kunnen anticiperen op de wijzigingen in het bewijsrecht en op welke wijze zij daarin als civiele rechter positie kunnen innemen.

Doelgroep

Rechters en raadsheren met een minimale ervaring van 3 jaar in de civiele rechtspraktijk.

Inhoud

Aan de hand van een gerichte opdracht ervaren de deelnemers wat de impact is van de wijzigingen in het bewijsrecht. Centrale vragen daarbij zijn: Hoe ga je het organiseren in je werk? Hoe pak je het aan? Welke knelpunten ervaar je en welke mogelijkheden zie je? De cursusbijeenkomst zal vooral in het teken staan van het verkrijgen van nieuwe inzichten, de uitwisseling van ervaringen en discussie waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • actieve rol rechter bij bewijsgaring door partijen
 • verbeterd inzagerecht
 • algemeen bewijsbeslag
 • bruikbare schriftelijke getuigenverklaringen
 • consistente regeling van omgaan met vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplichten
 • suggesties rechter aanvullen rechtsgronden

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een minimale werkervaring van 3 jaar in de civiele rechtspraktijk hebben.

Docenten

 • prof. mr. Daan Asser

  Docent

 • prof. mr. Ruth de Bock

  Raadsheer

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.