Erfrecht, verdieping, Vereffening – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Erfrecht / Erfrecht, verdieping, Vereffening

Erfrecht, verdieping, Vereffening

Verdieping over de vereffening van de nalatenschap

Hebt u de basiscursus Erfrecht gevolgd en wilt u verder de diepte in? Uit de praktijk blijkt een grote behoefte aan een verdiepingscursus rondom de vereffening binnen het erfrecht. Deze cursus biedt u deze kennis. In één dag tijd worden al uw vragen over vereffening en bewind beantwoord.

Doel

  • De deelnemer kan alle facetten in geschillen waarin een vereffening van de nalatenschap een rol speelt analyseren.
  • De deelnemer kan op zinvolle wijze invulling geven aan de toezichthoudende taak.
  • De deelnemer kan op effectieve wijze omgaan met hulpvragen van erfgenamen en andere belanghebbenden.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren, stafjuristen en senior juridisch medewerkers die in het bijzonder betrokken zijn bij de vereffening van een nalatenschap bij de rechtbank en kantonrechterstoezicht.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • de wijzen van vereffening
  • de rol van de (kanton)rechter
  • problemen en geschillen bij vereffeningen
  • taken, verplichtingen en bevoegdheden van vereffenaars
  • de verhouding tussen de erfgenamen en functionarissen
  • de taken en bevoegdheden van deze functionarissen. Welke verplichtingen hebben zij, heeft de executeur of de vereffenaar zijn taak naar behoren verricht, heeft hij de erfgenamen voldoende geïnformeerd, wanneer zit de taak van de functionaris erop, wat is precies de verhouding tussen de erfgenamen en de functionarissen?
  • de vraag wie bevoegd is in rechte op te treden in geval van executele

 

 

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij de cursus Erfrecht, basis hebben gevolgd, of ruime ervaring hebben met het erfrecht.

Bijzonderheden

De docenten willen de cursus zoveel mogelijk laten aansluiten op de rechtsvragen waar u in de praktijk tegen aanloopt. Daarom vragen wij u deze rechtsvragen met betrekking tot vereffening uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te uploaden via MIJN SSR. Ongeveer een maand voor de cursus zullen enkele uitspraken en artikelen op MIJN SSR worden geplaatst. De deelnemers aan deze cursus ontvangen hierover een bericht.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.