Erfrecht, verdieping, Vereffening – SSR

Erfrecht, verdieping, Vereffening

Verdieping over de vereffening van de nalatenschap

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,3
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZMERFW
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: wo. 24-06-2020

Hebt u de basiscursus Erfrecht gevolgd en wilt u verder de diepte in? Uit de praktijk blijkt een grote behoefte aan een verdiepingscursus rondom de vereffening binnen het erfrecht. Deze cursus biedt u deze kennis. In één dag tijd worden al uw vragen over vereffening en bewind beantwoord.

Doel

 • De deelnemer kan alle facetten in geschillen waarin een vereffening van de nalatenschap een rol speelt analyseren.
 • De deelnemer kan een vonnis of arrest schrijven voor geschillen waarin een vereffening een rol speelt.
 • De deelnemer kan bewust vragen om de benodigde informatie om te komen tot een schikking.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren, stafjuristen en senior juridisch medewerkers die betrokken zijn bij erfrecht zaken.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • de wijzen van vereffening
 • de rol van de (kanton)rechter
 • problemen en geschillen bij vereffeningen
 • taken, verplichtingen en bevoegdheden van vereffenaars
 • de verhouding tussen de erfgenamen en functionarissen

 

Wat zijn de taken en bevoegdheden van deze functionarissen, welke verplichtingen hebben zij, heeft de executeur of de vereffenaar zijn taak naar behoren verricht, heeft hij de erfgenamen voldoende geïnformeerd, wanneer zit de taak van de functionaris erop, wat is precies de verhouding tussen de erfgenamen en de functionarissen? Ook de vraag wie bevoegd is in rechte op te treden in geval van executele komt aan de orde.

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Naast inleidingen wordt aandacht besteed aan discussie en bestaat ruimte voor het stellen van vragen.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij de cursus Erfrecht, basis hebben gevolgd, of ruime ervaring hebben met het erfrecht.

Bijzonderheden

De docenten willen de cursus zoveel mogelijk laten aansluiten op de rechtsvragen waar u in de praktijk tegen aanloopt. Daarom vragen wij u deze rechtsvragen met betrekking tot vereffening uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te uploaden via MIJN SSR. Het studiemateriaal voor deze cursus bestaat uit: Lezen van hoofdstuk XVI (vereffening) uit het handboek Erfrecht. Ongeveer een maand voor de cursus zullen enkele uitspraken en artikelen op MIJN SSR worden geplaatst. De deelnemers aan deze cursus ontvangen hierover een bericht.

Docenten

 • mr. Marten van Vugt

  Raadsheer

 • prof. mr. drs. Jan Biemans

  Raadsheer

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 210,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl