Rentederivaten, master – SSR

Rentederivaten, master

Wissel met ervaren collega's van gedachten en deel uw kennis over het onderwerp rentederivaten

  • 1
    dagdeel
Vakgebied(en):
  • Cursuscode: CRZMFIRR
  • Niveau: Master
  • Aangeboden door: SSR

Geschillen over rentederivaten zijn op dit moment op grote schaal aanhangig, waarbij de lijn in de rechtspraak nog niet eenduidig is. Zowel civiele- als publiekrechtelijke aspecten spelen daarbij een rol. Enig inzicht in de technische aspecten is noodzakelijk. Bovendien speelt een en ander zich vaak tegen een Europeesrechtelijke achtergrond af. Kortom, hoog tijd om over deze complexe en maatschappelijk zeer relevante materie met elkaar kennis te delen en van gedachten te wisselen. Deze master, onder leiding van mr. C.E. (Edgar) du Perron, raadsheer bij de Hoge Raad, en mr. S.B. (Sander) van Baalen, rechter bij de rechtbank Noord-Nederland, biedt daarvoor de perfecte gelegenheid!

Doel

U verdiept en actualiseert uw kennis van het onderwerp rentederivaten door – onder leiding van experts – met ervaren collega’s van gedachten te wisselen en kennis te delen.

Doelgroep

Rechters, raadsheren en stafjuristen met minimaal 3 jaar ervaring in het behandelen van zaken op het gebied van het financiële recht.

Inhoud

In deze master staat het onderwerp rentederivaten centraal. Onder leiding van docenten Edgar du Perron en Sander van Baalen wordt dieper ingegaan op de:

  • civiele aspecten: (zorgplicht, reikwijdte, duiding contractuele relatie, dwaling, omvang schade, eigen schuld)
  • publiekrechtelijke aspecten (de klant als professionele wederpartij?)
  • technische aspecten (wat zijn de kenmerken van een rentederivaat en wat zijn de specifieke risico’s?)
  • Europeesrechtelijke achtergrond (was sprake van een beleggingsdienst?)

Bijzonderheden

Op dezelfde dag en locatie vindt in de ochtend de cursus Financieel recht, actualiteiten plaats. Zo kunt u op eenvoudige wijze beide cursussen volgen en op 1 dag uw kennis van het financieel recht substantieel verdiepen.

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.