De rechter in complexe verdelings- en verrekeningszaken – SSR
Cursussen / Civiel recht / Personen- en familierecht / Echtscheiding - relatievermogensrecht / De rechter in complexe verdelings- en verrekeningszaken

De rechter in complexe verdelings- en verrekeningszaken

Praktijkgerichte cursus over regievoering in zaken met betrekking tot de verdeling en verrekening van de huwelijksgoederen gemeenschap

De regietaak van de rechter wordt met de invoering van de digitalisering in de rechtspraak nog belangrijker. Het doel van Kei is om meer geschillen definitief te beslechten in een meer eenvoudige en snellere procedure. In deze cursus wordt specifiek ingegaan op de behandeling van zaken met betrekking tot de verdeling en verrekening van de huwelijksgoederen gemeenschap en de uitwerking van een zaak op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. De complexiteit wordt mede veroorzaakt door de samenhang van de verschillende rechtsgebieden met elkaar.

Doel

Het doel van de cursus is het bieden van handvatten voor de rechter in de behandeling van complexe verdelings- en verrekeningszaken. Na het volgen van de cursus heeft de deelnemer op basis van het burgerlijk procesrecht alsmede op basis van efficiency een gereedschapskist aangereikt waarmee hij/zij grote complexe zaken kan aansturen alsmede weet hij/zij te interveniëren in conflictgedrag alsmede weet hij/zij de communicatie met de advocatuur te verbeteren en mogelijk derden bij de behandeling van de zaak te betrekken als gevolg waarvan het proces soepeler gaat verlopen.

Doelgroep

Rechters, senior juridisch medewerkers binnen de sectoren familie van de rechtbanken; Raadsheren, senior juridisch medewerkers binnen de sectoren familie van de gerechtshoven.

Inhoud

Naast de theorie zal er gedurende de dag gewerkt worden aan de hand van casusmateriaal. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht.

Onderwerpen:

  • de aansturing van het proces voor de zitting
  • de aansturing van het proces tijdens de zitting
  • de aansturing van het proces na de zitting
  • de aansturing van het proces na de beschikking c.q. vonnis

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.