Elektronisch contracteren – SSR
Cursussen / Civiel recht / Koopovereenkomstenrecht / Overeenkomstenrecht / Elektronisch contracteren

Elektronisch contracteren

Verdiep je in het sluiten van overeenkomsten via het internet

Het sluiten van overeenkomsten via het internet behoort voor velen inmiddels tot de praktijk van alledag. Dat betekent dat het aantal procedures waarin een elektronisch contract onderwerp van geschil is enorm toeneemt. Na deze cursus weet je precies wat er speelt op het gebied van elektronisch contracteren. De cursus is volledig gedigitaliseerd en bestaat uit een combinatie van zelfstudie (het bekijken van PowerPoint-presentaties met audio en het maken van de bijbehorende opdrachten) en een online contactmoment met de docent (een Zoom-sessie van 2.5 uur).

Doel

Je verdiept en actualiseert jouw kennis op het gebied van het sluiten van overeenkomsten via internet.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

In deze cursus komt aan de orde hoe de algemene verbintenisrechtelijke leerstukken functioneren in het kader van elektronisch contracteren. Er wordt met name ingegaan op specifieke regels die gelden bij elektronisch contracteren. Denk aan:

  • informatieplichten
  • herroepingsrecht
  • elektronische algemene voorwaarden
  • schriftelijkheidsvereisten
  • elektronische handtekeningen

De uitgebreide informatieplichten die op dit terrein gelden en hoe die zich tot elkaar verhouden zijn belangrijke onderwerpen. Gezien de Europese achtergrond vormt ook de doorwerking van Europese regelgeving in het BW een belangrijk thema. Elektronisch contracteren is altijd contracteren op afstand, waarbij voor consumenten rekening moet worden gehouden met de uitgebreide en specifieke regelgeving in afdeling 6.5.2B BW. In het verlengde van de overeenkomst op afstand wordt ook enige aandacht besteedt aan (in dezelfde afdeling geregelde) colportage.

 

Voorkennis

We verwachten van je dat je de cursussen Koop en consumentenkoop (CRZSKPCK) en Contractenrecht (CRZSCORE) hebt gevolgd, danwel dat je beschikt over vergelijkbare kennis door bijvoorbeeld werkervaring. Hierbij geldt dat je minimaal 3 jaar ervaring dient te hebben in het behandelen van zaken op het gebied van het overeenkomstenrecht.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 50,00