Elektronisch contracteren – SSR
Cursussen / Civiel recht / Koopovereenkomstenrecht / Overeenkomstenrecht / Elektronisch contracteren

Elektronisch contracteren

Verdiep en actualiseer uw kennis van het sluiten van overeenkomsten via het internet

Het sluiten van overeenkomsten via het internet behoort voor velen inmiddels tot de praktijk van alledag. Dat betekent dat het aantal procedures waarin een elektronisch contract onderwerp van geschil is enorm toeneemt. Na deze cursus weet u precies wat er speelt op het gebied van elektronisch contracteren.

Doel

U verdiept en actualiseert uw kennis op het gebied van het sluiten van overeenkomsten via internet.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

In deze cursus komt aan de orde hoe de algemene verbintenisrechtelijke leerstukken functioneren in het kader van elektronisch contracteren. Er zal met name worden ingegaan op specifieke regels die gelden bij elektronisch contracteren. Denk aan:

  • informatieplichten
  • herroepingsrecht
  • elektronische algemene voorwaarden
  • schriftelijkheidsvereisten
  • elektronische handtekeningen

De uitgebreide informatieplichten die op dit terrein gelden (artikel 3:15d, 6:227a-c, 6:230c, 6:230m en 6:230v BW) en hoe die zich tot elkaar verhouden zijn belangrijke onderwerpen. Deze informatieplichten zijn afkomstig uit de e-commerce Richtlijn, de Dienstenrichtlijn en de Richtlijn Consumentenrechten met elk een eigen – maar wel grotendeels overlappend – toepassingsbereik. Gezien de Europese achtergrond vormt ook de doorwerking van Europese regelgeving in het BW een belangrijk thema. Elektronisch contracteren is altijd contracteren op afstand, waarbij voor consumenten rekening moet worden gehouden met de uitgebreide en specifieke regelgeving in afdeling 6.5.2B BW. In het verlengde van de overeenkomst op afstand wordt ook enige aandacht besteedt aan (in dezelfde afdeling geregelde) colportage.

Opzet

De cursus is volledig gedigitaliseerd en bestaat uit een combinatie van zelfstudie, het bekijken van een aantal PowerPoint-presentaties met audio + opdrachten en het bijwonen van een Zoom-sessie met de docent (2.5 uur).

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u de cursussen Koop en consumentenkoop (CRZSKPCK) en Contractenrecht (CRZSCORE) heeft gevolgd, danwel dat u beschikt over vergelijkbare kennis door bijvoorbeeld werkervaring. Hierbij geldt dat u minimaal 3 jaar ervaring dient te hebben in het behandelen van zaken op het gebied van het overeenkomstenrecht.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 50,00