De kunst van het Schikken – SSR
Cursussen / Civiel recht / Zittingsvaardigheden / De kunst van het Schikken

De kunst van het Schikken

Krijg inzicht in het eigen schikkingsgedrag en de invloed daarvan op partijen

Welke middelen zet je als civiele rechter in bij een schikkingsinterventie? Ga je in op een eventueel onderliggend conflict? Zijn er pre-existente factoren die het bereiken van een schikking bevorderen? Wanneer heeft het beproeven van een schikking geen zin? In deze master wordt het schikkingsgedrag van de civiele rechter/kantonrechter en de invloed daarvan op partijen benaderd vanuit wetenschappelijke en psychologische invalshoek. Daarbij worden professionele dilemma’s gedeeld, ervaringen uitgewisseld en stijlverschillen besproken teneinde de deelnemers te verrijken met nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Doel

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers inzicht verkregen in het eigen schikkingsgedrag en de invloed daarvan op partijen. Zij weten welke factoren het bereiken van een schikking bevorderen en zij kunnen reflecteren op eigen aannames aangaande de zinloosheid van het beproeven van een schikking.

Doelgroep

Rechters en raadsheren met een minimale ervaring in de civiele rechtspraktijk van 3 jaar.

Inhoud

In de cursus zullen de docenten het schikkingsgedrag van de civiele rechter/kantonrechter en de invloed daarvan op partijen vanuit wetenschappelijke en psychologische invalshoek benaderen. Wat kunnen we leren van het wetenschappelijke onderzoek ‘Geschikt of niet geschikt’ van Rick Verschoof en Wibo van Rossum? Hoe kunnen de bevindingen uit dit onderzoek geduid worden vanuit psychologisch perspectief? En wat kunnen we leren van de eigen ervaringen?

Aan de hand van door de deelnemers ingebrachte praktijkvoorbeelden zal specifiek aandacht besteed worden aan de volgende punten:

  • Zijn er pre-existente factoren die het bereiken van een schikking bevorderen?
  • Wat heeft invloed op de opstelling van partijen tegenover een schikking?
  • Wanneer heeft het beproeven van een schikking wel/geen zin?
  • Wanneer wordt bij het beproeven van een schikking door partijen dwang ervaren?
  • Wat vinden partijen van de aandacht die al dan niet aan het onderliggende conflict wordt besteed?

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een minimale werkervaring van 3 jaar in de civiele rechtspraktijk hebben.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 260,00