Kartelschade, master – SSR

Kartelschade, master

De Europese Richtlijn 2014/104 en de Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht vormen de rode draad van deze master

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
 • 3
  EU-punten
 • Niveau: Master
 • Aangeboden door: SSR

Met de komst van de Europese Richtlijn 2014/104 is het verhalen van schade op kartel inbreukmakers een stuk makkelijker gemaakt. Die Richtlijn en de Nederlandse wet ter implementatie daarvan in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht), vormen de rode draad van deze master. U leert de inhoud van daarin centraal staande economische begrippen als “overcharge” en “passing on” en hun cruciale rol in dit soort zaken. U wordt uitgenodigd uw ervaringen met zaken op het gebied van mededinging met elkaar te delen.

Doel

U verdiept en actualiseert uw kennis op het gebied van mededingingsrecht, in het bijzonder kartelschade.

Doelgroep

Deze master is bedoeld voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers met minimaal 5 jaar werkervaring in het civiele recht.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • stelplicht en bewijslast in kartel-schadeverhaal-zaken
 • dwingende bewijskracht en bewijsvermoedens uit de Richtlijn en de Nederlandse implementatiewet
 • ondernemingsbegrip: wie is aansprakelijk?
 • rol van de (economische) deskundige bij de vaststelling van de schade
 • bewijsgaring bij kartelschade: nieuwe vormen van toegang tot bewijsmateriaal
 • verjaring en de invloed van schikkingen op de (hoofdelijke) aansprakelijkheid

Voorkennis

Deze master is bedoeld voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers met minimaal 5 jaar werkervaring in het civiele recht. Daarnaast dient u minimaal te beschikken over basiskennis van het materiele mededingingsrecht, de reikwijdte van het kartelverbod en misbruik van machtspositie.

Bijzonderheden

Deze master duurt 1 dagdeel (middag) en wordt op dezelfde dag aangeboden als de cursus Toepassing van het mededingingsrecht voor civilisten (CRZSTMVC, in de ochtend). Op deze manier kunt u op eenvoudige wijze beide cursussen volgen en verdiept u in 1 dag uw kennis van het mededingingsrecht aanzienlijk. Beide cursussen hebben een hoog praktisch gehalte.

Docent

 • mr. Sylvia Evers

  Raadsheer

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.