Non-conformiteit bij de koop van woningen – SSR
Cursussen / Civiel recht / Koopovereenkomstenrecht / Non-conformiteit bij de koop van woningen

Non-conformiteit bij de koop van woningen

Verdiep en actualiseer uw kennis van dit (deel)gebied van het overeenkomstenrecht

Overlast, vervuilde grond, schimmel? Dit zijn enkele voorbeelden van de onderwerpen waarover de kopers van een woning regelmatig procederen tegen de verkopers. Actualiseer en verdiep uw kennis van de relevante rechtsregels en krijg inzicht in de aanpak van deze zaken ter zitting en bij het schrijven van de uitspraak.

Doel

U actualiseert en verdiept uw kennis over de relevante rechtsregels op het gebied van non-conformiteit en de koop van een woning. U verkrijgt inzicht in de aanpak van non-conformiteitszaken tijdens de zitting en bij het schrijven van een uitspraak.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Het begrip ‘non-conformiteit’;
  • Normaal gebruik in de zin van art. 7:17 BW;
  • De mededelings- en onderzoeksplichten;
  • De NVM-koopakte;
  • Veelvuldig door verkopers gevoerde verweren, zoals de klachtplicht, het ontbreken van een ingebrekestelling en de verhouding tussen non-conformiteit en dwaling.

Opzet

De cursus bestaat uit 2 dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld door behandeling van casuïstiek. Uiteraard is er ook ruimte voor discussie.

Voorkennis

Bent u rechter, raadsheer of stafjurist, dan wordt van u verwacht dat u minimaal 1 jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van het vermogensrecht. Bent u juridisch medewerker, dan wordt van u verwacht dat u minimaal 2 jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van vermogensrecht danwel 3 jaar ervaring met het behandelen van minder complexe zaken op dit gebied. Voorts wordt aanbevolen dat u enige ervaring heeft met het schrijven van beslissingen in zaken waarin non-conformiteit van een woning onderwerp van geschil is.

Bijzonderheden

Afhankelijk van de docent (mr. drs. T.C.M. Willemse) is het mogelijk dat u voor de cursus het verzoek krijgt om 1 zaak van uzelf of van uw gerecht door te lezen waarin een non-conforme woning het onderwerp van geschil was. Desgewenst kan een kopie van het vonnis of het arrest naar de cursus worden meegenomen. Deze voorbereide zaken zullen dan tijdens de cursus aan de orde komen.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.