De rechter door de ogen van partijen – SSR
Cursussen / Civiel recht / Zittingsvaardigheden / De rechter door de ogen van partijen

De rechter door de ogen van partijen

Effect van rechterlijk handelen tijdens en rondom de zitting

Je wilt ervaringen van (professionele) procespartijen wel eens nader bekijken. Hoe zien zijn de rechter? In deze bijeenkomst gaan een advocaat, een deurwaarder en een wetenschapper met jullie in gesprek over onderwerpen als de gespreksbalans tijdens een comparitie, het effect van een voorlopig oordeel etc. Dit mede in het licht van onderzoek naar ervaren procedurele rechtvaardigheid.

Doel

Versterking van het bewustzijn van hoe het rechterlijk handelen rondom en tijdens de zitting door  procespartijen in het civiel/kantonrecht kan worden ervaren. Kennis van invalshoeken vanuit wetenschappelijk onderzoek naar ervaren procedurele rechtvaardigheid en deze kunnen betrekken bij het denken over het eigen handelen.

Doelgroep

Rechters uit de afdeling civiel: handel, kanton.

Inhoud

Er wordt een wetenschappelijk kader van het (psychologisch) perspectief van rechtzoekenden geschetst, aan de hand van onder meer empirische rechtbankstudies, die laten zien waarom tijdens de zitting ervaren procedurele rechtvaardigheid ertoe doet. Vervolgens wordt het perspectief van professionele procespartijen betrokken, bij de bespreking van situaties tijdens en rondom de zitting met advocaat en deurwaarder. Deze situaties betreffen onder meer:

  • verwachtingen van partijen voorafgaand aan de zitting
  • communicatie voorafgaand aan de zitting (denk bijv. aan agenda/vragen vooraf)
  • getuigen/informanten/deskundigen op verzoek van één van beide partijen: andere partij zwijgt of is tegen
  • rol van aanwezige niet-partijen (familie, adviseurs, etc.)
  • verschil in beleving van rechterlijk handelen tussen partijen die voor het eerst een zitting meemaken en degenen die dit eerder ervaren hebben
  • het effect van het negeren van de gemachtigde/advocaat door de rechter, als partijen rechtstreeks worden bevraagd
  • gespreksbalans tijdens een comparitie
  • het effect van wel/niet een voorlopig oordeel

Hierbij gaat het ook om rolopvatting, meer actief of meer lijdelijk, en de mogelijke percepties daarvan in het licht van onpartijdigheid en effectiviteit.

Opzet

De bijeenkomst vindt plaats in een groep van 6 -12 deelnemers, om actieve uitwisseling mogelijk te maken. De bijeenkomst start met presentatie van een wetenschappelijk kader. Bij de bespreking van de onder inhoud genoemde onderwerpen kunnen eigen vragen en casus ingebracht worden.

Voorkennis

Verondersteld wordt dat je beschikt over een aantal jaren ervaring in de sector.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 235,00