Personenschade – SSR
Cursussen / Civiel recht / Aansprakelijkheidsrecht / Personenschade

Personenschade

Een systematische en methodische benadering van personenschade

Het vakgebied personenschade is mede door de maatschappelijke en politieke aandacht voor letselschadezaken enorm toegenomen in complexiteit. Krijg inzicht in het verschil in verhoudingen tussen de betrokken partijen ook in het buitengerechtelijke kader. Leer deze zaken systematisch en methodisch benaderen, van de medische aansprakelijkheid via causaliteit (deskundigenbericht) naar schadeposten en schadebegroting.

Doel

Het verdiepen en actualiseren van kennis van personenschade.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

  • de buitengerechtelijke praktijk (inclusief de emotionele component)
  • medisch beoordelingstraject (privacy slachtoffer, jargon, medisch deskundigenbericht, patiëntenkaart)
  • causaliteit bij niet objectiveerbaar letsel (zoals bijvoorbeeld whiplash)
  • diverse vermogensschadeposten bij letsel en overlijden en de wijze van schadeberekening
  • immateriële schade: onderscheid vermogensschade/ander nadeel, wanneer wordt immateriële schade vergoed, vaststelling van de omvang
  • rente/buitengerechtelijke kosten
  • schade van derden
  • shock- en affectieschade

Opzet

De cursus bestaat uit 2 dagen (4 dagdelen).

Inleidingen zullen worden afgewisseld met discussies.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat men beschikt over verdiepende kennis op het gebied van het leerstuk van de onrechtmatige daad en de schadevergoeding. Deelnemers dienen dan ook de cursus Onrechtmatige daden (CRZSODAV) en de cursus Schadevergoeding (CRZSSCHV) te hebben gevolgd of te beschikken over kennis op vergelijkbaar niveau door bijvoorbeeld werkervaring.

Bijzonderheden

In deze cursus zal geen aandacht besteed worden aan de Wet deelgeschillen letsel- en overlijdensschade en aan medische aansprakelijkheid (van de arts / het ziekenhuis / de producent van medische hulpmiddelen). Deze onderwerpen worden in aparte SSR-cursussen behandeld.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 300,00