Kindgesprekken – SSR

Kindgesprekken

Training kindgesprekken voor ervaren rechters

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZMSTHO
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Ieder kind heeft het recht om gehoord te worden. Om uitvoering te geven aan het recht tot participatie en het recht om gehoord te worden is het ‘kindgesprek’ vormgegeven. De nadruk ligt in dit gesprek op het bieden van ruimte aan het kind om zich te laten horen. Deze training leert u om in civielrechtelijke procedures met minderjarigen het gesprek aan te gaan. Informatievergaring is niet het primaire doel, maar vloeit onvermijdelijk voort uit het gesprek. Het loopt in elkaar over.

Doel

 • De deelnemer kan bewust gebruik maken van gesprekstechnieken en –vaardigheden in de communicatie met minderjarigen.
 • De deelnemer kan de opbouw van een kindgesprek naleven.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor raadsheren die kindgesprekken voeren.

Inhoud

Om raadsheren te helpen om het ‘kindgesprek’ aan te gaan komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de opbouw van een kindgesprek
 • voorbereiding van het kindgesprek en belangrijke randvoorwaarden
 • randvoorwaarden voor een kindgesprek
 • het maken van een heldere gespreksintroductie
 • het gebruik van meta-communicatie
 • aandachtspunten in gesprekken met minderjarigen per leeftijdsfase

De training bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de training voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR. Zij bekijken twee interviews en vullen een intakeformulier in.

Opzet

 • Deelnemers oefenen relevante communicatieve vaardigheden in de verschillende fasen van het gesprek.
 • Zij werken een voorbeeld uit van een heldere gespreksintroductie die zij in hun eigen praktijk kunnen gebruiken.
 • Deelnemers oefenen specifieke communicatieve vaardigheden met elkaar en/of een trainingsacteur.
 • Deelnemers reflecteren met elkaar op de praktijksituaties die worden ingebracht.
 • Deelnemers leren en ervaren welke aandachtspunten van belang zijn in de communicatie met kinderen en jongeren.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze training wordt verwacht dat zij aan de cursus Stem van het Kind hebben deelgenomen.

Docenten

 • mw. drs. Karin Singendonk

  Psycholoog NIP Forensisch mediator

 • mw. drs. Greet Meesters

  Trainer

 • mevrouw Karlijn de Boorder

  Acteur

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Cursus bewaard
Stuur uw bewaarde cursusssen door

Maatwerk

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over incompany- of maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met uw opleidingscoördinator of met de SSR Servicedesk.

Sluiten