Stem van het kind – SSR

Stem van het kind

Luisteren naar het kind en het vertalen van de boodschap naar het werkgebied van de rechter

 • 5
  dagdelen
 • 15
  PE-punten
 • 8,7
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZMSTKI
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 14-12-2021

In het jeugdrecht staat het belang van het kind centraal. Maar wat is dat belang in een concreet geval? Om dat te kunnen bepalen is kennis van en inzicht in de ontwikkeling van het kind en de positie van het kind binnen het werkgebied van de rechter onontbeerlijk. Onder begeleiding van ervaren trainers uit de praktijk zal de vaardigheid in het luisteren naar kinderen en het vertalen van de boodschap van het kind naar het werkgebied van de rechter aan de orde komen.

Doel

De module Stem van kind beoogt:

 • de deelnemer kennis bij te brengen op het gebied van de ontwikkeling van het kind en over de positie van het kind binnen het werkgebied van de rechter;
 • de vaardigheid van de deelnemer te vergroten in het luisteren naar kinderen en het vertalen van de boodschap van het kind naar het werkgebied van de rechter, op zodanige wijze dat het belang van het kind daarmee optimaal wordt gediend.

Doelgroep

 • rechters binnen de sectoren familie, jeugd(straf)recht van de rechtbanken
 • raadsheren binnen de sectoren familie, jeugd(straf)recht van de gerechtshoven

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • ontwikkelingsstadia van kinderen
 • factoren die van invloed zijn op stagnatie van ontwikkeling
 • doel en strekking van het horen van kinderen
 • gesprekstechnieken bij het luisteren naar kinderen
 • betekenis verlening aan uitingen van kinderen
 • terugkoppeling aan ouders en andere betrokkenen van gesprekken met kinderen

Opzet

De cursus bestaat uit vijf dagdelen contactonderwijs op twee aaneengesloten dagen. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben van de formele en materiele regels die gelden voor het werkterrein van de rechter . Verder wordt verondersteld dat de deelnemers bekend zijn met het verloop van een zitting op het betreffende werkterrein.

Bijzonderheden

Bij deze cursus is overnachting inbegrepen.

Docenten

 • drs. Annelies Hendriks

  Ontwikkelingspsycholoog en mediator — Anaguía

 • drs. Adrianne van Rheenen

  Orthopedagoog/GZ-psycholoog en gedragsdeskundige

 • mevrouw Sandra van Zwol

  Gebiedsmanager William Schrikker Groep — William Schrikker Groep

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 930,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.