Rechter, wie zijt gij? – SSR

Rechter, wie zijt gij?

Reflectie op de taak en rol van de civiele rechter

 • 1
  dagdeel
 • 4
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZMTRCR
 • Niveau: Master
 • Aangeboden door: SSR

De kernvraag die in deze master centraal staat, is: wat zijn de taak en rol van de civiele rechter? Volstaat de traditionele opvatting om diens taak en rol te duiden? Of is herbezinning daarop wenselijk vanwege maatschappelijke ontwikkelingen, de behoeften van partijen, de wensen van de politiek, de visie van de Rechtspraak en wetenschappelijk onderzoek? Welke inzichten zijn vanuit deze perspectieven van belang voor de taak en rol van de civiele rechter?

Doel

Met deze master wil SSR u als ervaren rechter of raadsheer een cursus bieden die u inspireert en motiveert in uw taak en rol als civiele rechter.

Doelgroep

Deze master is bedoeld voor rechters en raadsheren met minimaal 5 jaar ervaring in hun vak.

Inhoud

Het debat over de taak en de rol van de civiele rechter kenmerkt zich door meningen over diens taak; digitaal procederen vergt een nieuw soort civiele rechter!, de civiele rechter is te actief!, rechtspreken is de primaire taak van de civiele rechter!, door rechtsbeginselen – fair trial, de goede procesorde, procedurele rechtvaardigheid, waarheidsvinding -, maar ook door begrippen als efficiency, conflictoplossing, gezag, maatwerk en regie.

Welke uitgangspunten zouden bij dilemma’s leidend moeten zijn? Waar botsen maatwerk en rechtsgelijkheid? Waar botsen lijdelijkheid en waarheidsvinding? Hoe verhouden oordeelsvorming en conflictoplossing zich tot elkaar; is er wel een keuze en wie bepaalt die eigenlijk? Waarop is de door de civiele rechter te voeren regie eigenlijk gericht en dient hij de invulling daarvan af te stemmen met partijen? In welk opzicht behoeft de uitoefening van ieders taak en rol verbetering?

In deze master formuleren de docenten geen pasklaar antwoord. Kenmerk van dilemma’s zoals de hiervoor genoemde is immers dat ieder zijn eigen antwoord kiest. De bedoeling is met elkaar in gesprek te komen over deze en dergelijke dilemma’s die leven over taak en rol van de civiele rechter en mogelijke antwoorden te onderzoeken teneinde elkaar te verrijken.

Docenten

 • prof. mr. Margreet Ahsmann

  Senior rechter

 • mr. Hans Steenberghe

  Senior rechter

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.