(arbeids)Procesrecht en acties bij de Kantonrechter – SSR

(arbeids)Procesrecht en acties bij de Kantonrechter

over herstel, vernietiging en vergoedingen

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZMVAM1
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

De invoering van de WWZ heeft grote gevolgen voor het ontslagstelsel en de wijze van behandelen van arbeidszaken. Wilt u uw kennis van en inzicht in de thema’s “Arbeidsprocesrecht” en “Acties bij de kantonrechter” vergroten? Dit gebeurt door een verdiepende behandeling van deze thema’s, onder meer door het bespreken van de regelgeving en de toepassing en uitwerking daarvan in de praktijk van de kantonrechter.

Doel

Het vergroten van kennis en inzicht in de thema’s “arbeidsprocesrecht” en “acties bij de kantonrechter” waarbij de wijzigingen als gevolg van de invoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een belangrijk element vormen.

Dit gebeurt door een verdiepende behandeling van genoemde thema’s, het bespreken van de gewijzigde regelgeving en de toepassing en uitwerking daarvan in de praktijk van de kantonrechter. Daarnaast het bespreken/bediscussiëren van de (on)gewenste benadering en aanpak van arbeidszaken.

Doelgroep

Raadsheren, rechters en juridisch medewerkers

Inhoud

Onderwerpen:

 • Competentie Rechtbank, sector Kanton
 •  Dagvaardingsprocedure
 • Ontbindingsprocedure ex artikel 7:685 BW
 •  Voorlopige voorzieningprocedure
 •  Samenloop procedures
 • Bijzondere procedures
 • Arbeidsprocesrecht en de WWZ
 • Opzegging met instemming vs. wederzijds goedvinden
 • Herstel en vernietiging ipv kennelijk onredelijk ontslag
 • Transitie vergoeding
 • Billijke vergoeding

Opzet:

 • 1 dag, 2 dagdelen, twee thema’s, per thema één dagdeel.
 • na korte inleidingen wordt de materie besproken aan de hand van casuïstiek en discussie.

Voorbereiding

o.a. met behulp van (vooraf te bekijken) webcolleges en het invullen intakeformulier via de digitale leeromgeving van SSR.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij praktijkervaring bezitten en kennis hebben genomen van het materiaal, i.c. de op de onderhavige onderwerpen toegesneden webcolleges, als opgenomen in MijnSSR.

Teneinde de docenten inzicht te verschaffen in de aanwezige kennis en ervaring onder de deelnemers, alsmede in de “leerwensen” (wat komt u “halen”) wordt gevraagd een intakeformulier in te vullen. De docenten zullen daar – zo mogelijk – op inspelen tijdens de cursusdag.

Bijzonderheden

Aandacht wordt besteed aan (de implicaties van) de nieuwe KEI-wetgeving, voor zover aan de orde/relevant”.

Docenten

 • mw. mr. Kim van der Kraats

  Rechter

 • mr. Dirk van Genderen

  Advocaat — Stadhouders Advocaten

 • mw. mr. Rixt de Vries

  Advocaat — Houthoff Buruma Coöperatief U.A.

 • mr. drs. Alfons Kouwenhoven

  Business adviseur bij UWV

 • mr. Peter Jansen

  Docent

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Cursus bewaard
Stuur uw bewaarde cursusssen door

Maatwerk

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over incompany- of maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met uw opleidingscoördinator of met de SSR Servicedesk.

Sluiten