Overgang van Onderneming en Int. arbeidsverhoudingen/IPR – SSR

Overgang van Onderneming en Int. arbeidsverhoudingen/IPR

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 6
  NOvA-punten
 • 3
  EU-punten
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZMVAM3
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Als u de vraag wil kunnen beantwoorden of sprake is van een overgang van onderneming, wat de specifieke consequenties zijn van een overgang van onderneming en hoe de relevantie van het Europese karakter van dit leerstuk is op nationale rechtspraak, dan is dit een bijzonder relevante module voor u.
U vergroot immers uw kennis en inzicht in het vaststellen van:

 • de rechtsmacht van de Nederlandse rechter
 • het vaststellen van het toepasselijk recht
 • het vaststellen van de eventuele toepasselijkheid van voorrangsregels en de consequenties van het voorgaande

Dit alles mede in het licht van het (vaak) Europese karakter van het leerstuk IPR.

Doel

Het vergroten van de kennis en inzicht in:

 1. het beantwoorden van de vraag of sprake is van een overgang van onderneming
 2. wat de specifieke consequenties zijn van een overgang van onderneming
 3. de relevantie van het Europese karakter van dit leerstuk op nationale rechtspraak

Het vergroten van de kennis en inzicht in het vaststellen van:

 1.  het vaststellen van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter
 2. het vaststellen van het toepasselijk recht
 3. het vaststellen van de eventuele toepasselijkheid van voorrangsregels
 4. de consequenties van het voorgaande, dit alles mede in het licht van het (vaak) Europese karakter van het leerstuk IPR

Deze leerdoelen worden onder meer bereikt door het met elkaar bespreken/bediscussiëren van (on)gewenste benadering/aanpak van bovengenoemde onderwerpen en mogelijke oplossingsrichtingen.

Doelgroep

rechters en juridisch medewerkers (juridisch medewerkers met min. 2 jaar relevante werkervaring in het arbeidsrecht).

Inhoud

In deze module verdiept u zich in problemen rond de toepassing van de Europese regels inzake overgang van onderneming en internationaal privaatrecht (bevoegdheid en toepasselijk recht met betrekking tot arbeidsovereenkomsten). U maakt niet alleen grondig kennis met de betreffende regelingen, maar kan na afloop ook benoemen waar de belangrijkste knelpunten liggen bij de toepassing door de rechter van deze regelingen.
Onderwerpen:

 • wat is een overgang van onderneming?
 • de belangrijkste gevolgen van een overgang van onderneming
 • bevoegdheid van de rechter in arbeidszaken onder Brussel I en Rv
 • toepasselijk recht
 • voorrangsregels

Opzet

1 dag, 2 dagdelen, 2 thema’s, 1 thema per dagdeel.

Naast een grondige voorbereiding door de deelnemers (o.a. met behulp van de digitale leeromgeving van SSR) wordt op de contactdag zelf, na een korte inleiding en een behandeling van het leerstuk, ingegaan op casusistiek en de in de praktijk spelende vraagstukken en oplossingsrichtingen;

Het bediscussieren daarvan maakt expliciet onderdeel uit van de behandeling.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige ervaring hebben met de behandeling van dit type vraagstukken. Daarnaast wordt van de deelnemers een grondige voorbereiding verwacht waarbij met name de theorie verkregen dient te worden – voor zover al niet aanwezig – door zelfstudie en met behulp van de studiewijzer en materiaal als opgenomen in de digiatle leeromgeving van SSR.

Docenten

 • prof. mr. dr. Aukje van Hoek

  Hoogleraar — Universiteit van Amsterdam

 • mr. Zef Even

  Advocaat — SteensmaEven advocaten Rotterdam

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.