Communicatieve- en schikkingsvaardigheden handelsrechters – SSR
Cursussen / Civiel recht / Zittingsvaardigheden / Persoonlijke ontwikkeling / Communicatieve- en schikkingsvaardigheden handelsrechters

Communicatieve- en schikkingsvaardigheden handelsrechters

Train met het toepassen van effectieve communicatietechnieken

U wordt getraind in het toepassen van (mogelijk bekende) effectieve communicatietechnieken tijdens zittingen. U wordt succesvoller in het effectief voeren van zittingen en zelfverzekerder in het doen van interventies gericht op een afdoening van het geschil die aansluit bij de daadwerkelijke belangen van partijen.

Doel

Na actieve deelname aan deze training is de handelsrechter nog beter in staat doelgericht interventies op de zitting in te zetten, waarmee de achterliggende belangen van partijen worden uitgediept en het conflict kan worden afgedaan op een wijze die daarmee het meest in overeenstemming is.

Doelgroep

De training staat open voor handelsrechters en -raadsheren met enige zittingservaring.

Inhoud

Deze training is erop gericht de handelsrechter inzicht te geven in en te laten oefenen met de interventies die ingezet kunnen worden voor een effectieve zitting. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan concrete mogelijkheden voor de rechter om partijen te faciliteren om zelf tot een oplossing te komen. Bekende methoden zoals ‘luisteren, samenvatten en doorvragen’ (middels schilvragen, reflecteren en herformuleren), het Harvard onderhandelen, de methode zelf en het ondersteunen van deze wijze van onderhandelen komen aan bod. Ervan uitgaande dat er in de meeste gevallen reeds onderhandeld is, ligt de nadruk in de training op waar je als rechter het verschil kan maken.

Door communicatieve- en schikkingsvaardigheden herhaaldelijk te blijven oefenen, ook na het volgen van deze training, wordt het toepassen ervan een tweede natuur.

Na de training:

  • heeft u scherper zicht op het eigen optreden ter zitting en de gevolgen daarvan op de procesdeelnemers;
  • heeft u een vergroot bewustzijn in welke (belemmerende dan wel kracht gevende) overtuigingen in uw zittingsgedrag tot uiting komen en kunt u daar doelbewust invloed op uitoefenen;
  • heeft u meer inzicht in de rol van emoties in het ontstaan en in stand houden van het conflict en heeft u handvatten om met die emoties om te gaan;
  • bent u nog vaardiger in het doelgericht en effectief communiceren ter zitting en het faciliteren van partijen om te onderhandelen;
  • heeft u uw scala aan gedragsalternatieven uitgebreid waardoor u ter zitting meer flexibiliteit zult ervaren.

Opzet

De training beslaat een hele dag en een terugkomdag. U hebt gelegenheid uw eigen leerwensen in te brengen. Bereidheid om het eigen gedrag, gewoontes en eigen handelen kritisch te onderzoeken, draagt bij aan een zinvolle deelneming.

Voorkennis

De training is bedoeld voor rechters en raadsheren met enige zittingservaring.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.