Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) – SSR

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Ambtenarenrecht voor de civiele rechter

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSARAK
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dit betekent dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden (titel 7.10 BW).

Tot 1 januari 2020 worden alle ambtenarenzaken behandeld door de bestuursrechter, maar vanaf die datum worden de meeste ambtenarenzaken in 1e aanleg voorgelegd aan de civiele (kanton)rechter, belast met arbeidszaken, en – in appel – bij de hoven. ( uitgezonderd ambtenarenzaken van politie, leger en rechterlijke macht, die blijven onder het bestuursrecht vallen).

Wat betekent dit nu voor de behandeling van dit soort zaken – de WWZ is immers toch van toepassing? –  Hoewel de WWZ bekend en van toepassing is, is het nuttig zicht te krijgen op o.a. de achtergronden (kader) van de WNRA, de bijzondere aspecten als overgangsregeling, bindingsvragen, ontslag en integriteit, dit alles in de context van de “ambtelijke cultuur”.

De cursus staat in het teken van de WNRA en zal deels ingaan op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) daar waar dit op elkaar inwerkt.

Heeft u als civiele rechter, raadsheer of juridisch medewerker te maken met arbeidszaken dan mag u deze dag echt niet missen.

Doel

Het verwerven van kennis over en inzicht in de aard, achtergronden en bijzondere aspecten (waaronder het overgangsrecht) van de Wnra.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De cursus staat in het teken van de WNRA en zal deels ingaan op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) daar waar dit op elkaar inwerkt.

 • achtergrond en hoofdlijnen Wnra
 • afbakening, wie is ambtenaar
 • bindingsvragen bij CAO
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • kwalificatievragen
 • ontslag en integriteit
 • bijzondere aandachtspunten (o.a. WAB)

Bijzonderheden

Teneinde eenieder in de gelegenheid te stellen deze cursus te volgen zal deze (éénmalig) twee keer aangeboden worden; in december 2019 en in januari 2020.

In juni 2020 zal een actualiteitenmiddag worden georganiseerd teneinde de ervaringen tot dan met elkaar te bespreken, mede a.d.h.v. de op dat moment beschikbare jurisprudentie.

Docenten

 • prof. mr. Barend Barentsen

  Bijzonder hoogleraar — Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid

 • mw. mr. Pauline Sick

  Advocaat — Boontje advocaten

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.