Alimentatierekenen en de ondernemer, verdieping – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Echtscheiding - alimentatie / Alimentatierekenen en de ondernemer, verdieping

Alimentatierekenen en de ondernemer, verdieping

Alimentatieberekeningen in het geval van een onderneming of directeur-grootaandeelhouder met behulp van INA

Een alimentatieberekening in het geval dat een onderneming betrokken is of een directeur-grootaandeelhouder (dga), kan erg complexe materie zijn. Om je inzicht te geven hierin, wordt gewerkt aan de hand van een integrale casus. Je oefent met jaarstukken om – stap voor stap – tot een alimentatieberekening te komen. Tijdens de uitwerking worden diverse bedrijfseconomische begrippen behandeld. Tevens is er ruimte voor vragen. De uitwerking van de casus wordt op centrale wijze geïllustreerd aan de hand van het programma INA.

Doel

 • De deelnemer kan een berekening maken van de behoefte en draagkracht van de ondernemer met een eenmanszaak (IB-ondernemer).
 • De deelnemer kan een berekening maken van effect terbeschikkingstellingsregeling.
 • De deelnemer kan een berekening maken van de behoefte en draagkracht van de directeur grootaandeelhouder met een meerderheidsbelang.

Doelgroep

Ervaren raadsheren, rechters, (senior) juridisch medewerkers die recentelijk de cursus Jaarrekening lezen (basis/verdieping) en/of Belastingrecht voor de familiesector (basis/verdieping) hebben gevolgd.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • duiding van jaarstukken (balans, winst en verlies, kasstroom) van een ondernemer met een eenmanszaak (IB-ondernemer) in het kader van de berekening van behoefte en draagkracht;
 • terbeschikkingstellingsregeling;
 • draagkracht van de directeur grootaandeelhouder en duiding van de jaarstukken (balans, winst en verlies, kasstroom) van de groep/holding.

De cursus bestaat uit twee dagdelen (online) contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma INA.

Opzet

Deze cursus betaat uit één dag, met twee dagdelen. Tijdens deze cursus wordt uitsluitend met casuïstiek gewerkt. Cursisten gaan bij aanvang direct aan de slag en dienen aan de hand van een casus meerdere jaarrekeningen te analyseren. Theoretische kennis van financiële jaarstukken en bedrijfseconomisch inzicht in begrippen als waarde en winst is vereist.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij recentelijk de cursus Jaarrekening lezen in de familiepraktijk en/of Belastingrecht voor de familiesector, basis en/of verdieping hebben gevolgd.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het cluster personen- en familierecht financieel.
Dit cluster bestaat uit de volgende cursussen:

 • Alimentatierecht en -rekenen, basis
 • Alimentatierekenen, verdieping – Deze cursus wordt herzien en wordt vanaf 2023 vervangen door de cursus ‘Alimentatierecht en -rekenen: samengestelde gezinnen’
 • Alimentatierecht, verdieping – Deze cursus wordt in 2023 herzien
 • Alimentatierekenen en de ondernemer, verdieping
 • Belastingrecht voor de familiesector, basis en verdieping
 • Alimentatierecht en eigen woning
 • Jaarrekening lezen voor juristen, basis
 • Jaarrekening lezen in de familiepraktijk, verdieping

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 190,00