Alimentatierecht, verdieping – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Echtscheiding - alimentatie / Alimentatierecht, verdieping

Alimentatierecht, verdieping

Complexe alimentatiegevallen als schuldsanering, bijstandsuitkering of samengestelde gezinnen komen aan bod

Schuldsanering, bijstandsuitkering of samengesteld gezin? Hoe ga je met deze complexe alimentatiegevallen om? Vergroot jouw kennis en vaardigheden tijdens deze cursus aan de hand van levendige casuïstiek.

Doel

 • De deelnemer kan relevante feiten en omstandigheden uit een alimentatiezaak te selecteren.
 • De deelnemer beschikt over verdiepende kennis van – en inzicht in meer complexe alimentatiezaken en jurisprudentie.
 • De deelnemer kan uitspraken omtrent alimentatierecht verantwoorden.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, (senior) gerechtssecretarissen en (senior) stafjuristen met ruime ervaring in de familiesector.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • EVRM en alimentatie
 • ficties in het alimentatierecht
 • schulden, schuldsanering en alimentatie
 • samengesteld gezin, non-gezin en alimentatie
 • bijstand en alimentatie

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

Dit is een eendaagse cursus met twee dagdelen. Het programma bestaat uit vijf hoofdonderdelen, waarna telkens een casus behandeld wordt.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij de cursus ‘Alimentatierecht en -rekenen, basis’ hebben gevolgd of beschikken over ruime ervaring met (complexe) alimentatiezaken.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het cluster personen- en familierecht financieel.
Dit cluster bestaat uit de volgende cursussen:

 • Alimentatierecht en -rekenen, basis
 • Alimentatierekenen, verdieping – Deze cursus wordt herzien en wordt vanaf 2023 vervangen door de cursus ‘Alimentatierecht en -rekenen: samengestelde gezinnen’
 • Alimentatierecht, verdieping – Deze cursus wordt in 2023 herzien
 • Alimentatierekenen en de ondernemer, verdieping
 • Belastingrecht voor de familiesector, basis en verdieping
 • Alimentatierecht en eigen woning
 • Jaarrekening lezen voor juristen, basis
 • Jaarrekening lezen in de familiepraktijk, verdieping.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 145,00