Schriftelijke aanwijzingen en de Awb – SSR

Schriftelijke aanwijzingen en de Awb

Voorbereiding en toetsing schriftelijke aanwijzingen aan de Algemene wet bestuursrecht.

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSAWBS
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Als een ondertoezichtstelling is uitgesproken en de gecertificeerde instelling gestart is met de uitvoering van de ondertoezichtstelling kan zij schriftelijke aanwijzingen geven. Zo’n aanwijzing kan gaan over de verzorging en opvoeding van de jeugdige (artikel 1:263 BW) maar ook over het contact tussen niet-verzorgende ouder en jeugdige (artikel 1:26t5f BW). In toenemende mate maken gecertificeerde instellingen gebruik van de schriftelijke aanwijzing. De schriftelijke aanwijzing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In deze cursus komt aan de orde welke specifieke gevolgen de kwalificatie als besluit heeft voor de beoordeling van verzoeken om vervallenverklaring of verzoeken om bekrachtiging van de schriftelijke aanwijzing.

Doel

Doelstelling van deze cursus is om jeugdrechters en juridisch medewerkers voldoende handvatten te geven om schriftelijke aanwijzingen te toetsen aan de Algemene wet bestuursrecht.

In de cursus wordt duidelijk tegen welke formele en materiële aspecten de jeugdrechter -bij de bestuursrechtelijke beoordeling- aanloopt. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de relatie tussen de artikelen 1:263, 1:265f en 1:265g BW, dit naar aanleiding van de beslissing van de Hoge Raad van 14 december 2018 naar aanleiding van prejudiciële vragen.

Doelgroep

Jeugdrechters en juridisch medewerkers die onvoldoende kennis hebben van de Algemene wet bestuursrecht.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • inleiding in het bestuursrecht (met de begrippen bestuursorgaan, besluit en belanghebbende)
 • vorm en duur van de schriftelijke aanwijzing
 • de schriftelijke aanwijzing van artikel 1:263 BW
 • de schriftelijke aanwijzing van artikel 1:265f BW
 • HR:2018:2321 en de relatie tussen de artikelen 263, 265f en 265g boek 1 BW
 • de toetsing van de schriftelijke aanwijzing
 • algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • uitspraakmodaliteiten bij verzoeken om vervallenverklaring .

Voorkennis

Kennis van civiele jeugdbeschermingsmaatregelen wordt verondersteld.

 

Docent

 • mr. Willie Elferink

  Senior rechter

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door