Bestuurdersaansprakelijkheid – SSR
Cursussen / Civiel recht / Aansprakelijkheidsrecht / Insolventierecht / Ondernemings- en Financieel recht / Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Verdiep en actualiseer uw kennis op dit (deel)gebied van het ondernemingsrecht

Wanneer bestuurders de onderneming onbehoorlijk besturen en daardoor schade toebrengen aan de onderneming of aan derden, kunnen bestuurders zelf aansprakelijk worden gehouden. In de media passeren regelmatig spraakmakende (grens)gevallen de revue. Het onderwerp is dus actueler dan ooit. Zorg dat dit ook kan worden gezegd van uw kennis!

Doel

U verdiept uw theoretische en praktische kennis over bestuurdersaansprakelijkheid en u leert uw opgedane kennis toe te passen in complexe situaties.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Diverse vormen van bestuurdersaansprakelijkheid worden behandeld. Daarbij komen de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie aan de orde.

Opzet

De cursus bestaat uit 2 dagdelen (1 dag). Inleidingen worden afgewisseld met casuïstiek en discussie.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u de basiscursus Ondernemingsrecht heeft gevolgd dan wel beschikt over vergelijkbare kennis van het ondernemingsrecht door bijvoorbeeld werkervaring. Bent u rechter of raadsheer, dan wordt daarnaast van u verwacht dat u minimaal 1 jaar ervaring heeft in het behandelen van zaken op ondernemingsrechtelijk gebied. Bent u juridisch medewerker, dan wordt van u verwacht dat u minimaal 2 jaar ervaring heeft op dit gebied.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 155,00