Beschermingsbewind in de praktijk – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Curatele / Beschermingsbewind in de praktijk

Beschermingsbewind in de praktijk

De rol en de positie van de bewindvoerder

Kijkt de rechterlijke macht met dezelfde ogen naar de praktijk als de bewindvoerder? Wat is precies de rol en positie van de bewindvoerder en de verschillende betrokken partijen, ook betreffende wet- en regelgeving waarmee zij te maken hebben? Waar liggen de mogelijkheden en waar de beperkingen?

Doel

Het doel van deze cursus is de deelnemer inzicht te geven in het vak en de rol van de bewindvoerder en andere betrokken partijen om zo de juiste keuze bij het inzetten van bijvoorbeeld een bewindvoerder te vergroten.

Doelgroep

Rechters en (administratief) juridisch medewerkers.

Inhoud

Aan de volgende onderwerpen wordt aandacht besteed:

  • ontwikkeling van beschermingsbewind ((negatief)vermogensbeheer)
  • actualiteiten in de uitvoeringspraktijk
  • bijzondere bijstand en de kosten van bewindvoering
  • welke partijen zijn er bij betrokken en wat is hun rol
  • wet- en regelgeving
  • budgetbeheer/inkomensbeheer/ schuldhulpverlening
  • positie van de schuldeisers
  • beslaglegging en verrekening
  • beheren en beschikken
  • procederen in hoedanigheid van bewindvoerder

De cursus bestaat uit een (online) contactdag (2 dagdelen). Naast de algemene thema’s kan ook casuïstiek vanuit de deelnemers wordt ingebracht. Dit kan vooraf, maar ook tijdens de cursusdag zelf.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben in het behandelen van zaken op het gebied van curatele, bewind en mentorschap.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 185,00