Relatievermogensrecht (echtscheiding) en de eigen woning – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Echtscheiding - relatievermogensrecht / Relatievermogensrecht (echtscheiding) en de eigen woning

Relatievermogensrecht (echtscheiding) en de eigen woning

De eigen woning bij scheiding en de beeindiging van de samenwoning

De eigen woning vervult in het relatievermogensrecht een belangrijke rol en is voor vele gehuwden of samenwonenden het grootste vermogensbestanddeel dat zij bezitten. De module echtscheiding en de eigenwoning richt op het verschaffen van inzicht en kennis in de problematiek met betrekking tot de eigenwoning zowel bij samenwonenden als bij gehuwden. Er wordt gewerkt aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.

Doel

  • De deelnemer kan aanduiden wat nodig is bij de comparitie van een beschikking.
  • De deelnemer kan kennis toepassen in de rechtspraktijk, welke nodig is voor de comparitie en het formuleren van de beschikking.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor rechters, schrijfjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • wat is een gemeenschap?
  • samenwonenden met en zonder samenlevingsovereenkomst
  • de omvang van de gemeenschap met betrekking tot de uitsluitingsclausule
  • samenloop verdelen en verrekenen
  • schulden
  • recht van hypotheek (hoofdelijkheid hypotheekschuld) en de positie van de bank
  • hoofdlijnen fiscale aspecten en de eigenwoning

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR. Zij bereiden een casus voor over het onderwerp ‘de eigen woning en echtscheiding’.

Opzet

Interactief college en behandeling van casuistiek.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij de cursus Huwelijksvermogensrecht, introductie hebben gevolgd met een aanbeveling om de cursus Huwelijksvermogensrecht: verrekenen ook te hebben gevolgd.

Bijzonderheden

Ter voorbereiding wordt gevraagd een casus met betrekking tot het onderwerp de eigen woning en echtscheiding te formuleren.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.