Relatievermogensrecht en de ondernemer – SSR

Relatievermogensrecht en de ondernemer

Scheiding en de onderneming, bedrijfseconomisch, fiscaal en vermogensrechtelijk aspecten

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,9
  Waardering
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

De ondernemer in het huwelijksvermogensrecht is één van de moeilijkste onderdelen van het vermogensrecht. Wat wordt in bedrijfseconomische zin onder een onderneming verstaan? Wie is in fiscaalrechtelijke zin ondernemer? Wat moet worden gewaardeerd de aandelen in de BV of de in de BV gedreven onderneming. Deze cursus verschaft inzicht in bedrijfseconomie en ondernemingsrecht voor zover deze noodzakelijk is voor de familierecht praktijk.

Doel

 • De deelnemer kan bedrijfseconomie en ondernemingsrecht toepassen voor zover deze noodzakelijk is voor de familierecht praktijk.
 • De deelnemer weet geschikte vragen te stellen op zitting.
 • De deelnemer kan de samenhang tussen alimentatie, waardering van ondernemingsvermogen, vaststellen uitkeerbare winst in de zin van art 1:141 lid 4 en 5 BW en pensioen in eigenbeheer (Wet verevening pensioenrechten) beschrijven.
 • De deelnemer kan geschikte vragen opstellen bij vaststelling van de uitkeerbare winst van de BV, de waarde van de aandelen van de BV en de waarde van de onderneming.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor rechters, schrijfjuristen en ervaren secretarissen in de familierecht praktijk alsmede leden van het OM.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • ondernemingsvormen: a) eenmanszaak, b) personenvennootschap, c) BV
 • dwingendrechtelijke bepalingen boek 2 BW
 • uitkeringstest art 2:216 BW
 • elementaire beginselen van bedrijfseconomie

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

Interactief college en discussie.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij praktijkervaring met en kennis van het huwelijksvermogensrecht en dat zij deel hebben genomen aan de cursus Huwelijksvermogensrecht, basis.

Docenten

 • mr. Alexander Labohm

  Senior raadsheer

 • prof. dr. mr. Peter van der Zanden

  Hoogleraar

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.