Relatievermogensrecht en de ondernemer – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Echtscheiding - relatievermogensrecht / Relatievermogensrecht en de ondernemer

Relatievermogensrecht en de ondernemer

Scheiding en de onderneming, bedrijfseconomisch, fiscaal en vermogensrechtelijk aspecten

De ondernemer in het huwelijksvermogensrecht is één van de moeilijkste onderdelen van het vermogensrecht. Wat wordt in bedrijfseconomische zin onder een onderneming verstaan? Wie is in fiscaalrechtelijke zin ondernemer? Wat moet worden gewaardeerd de aandelen in de BV of de in de BV gedreven onderneming. Deze cursus verschaft inzicht in bedrijfseconomie en ondernemingsrecht voor zover deze noodzakelijk is voor de familierecht praktijk.

Doel

  • De deelnemer kan bedrijfseconomie en ondernemingsrecht toepassen voor zover deze noodzakelijk is voor de familierecht praktijk.
  • De deelnemer weet geschikte vragen te stellen op zitting.
  • De deelnemer kan de samenhang tussen alimentatie, waardering van ondernemingsvermogen, vaststellen uitkeerbare winst in de zin van art 1:141 lid 4 en 5 BW en pensioen in eigenbeheer (Wet verevening pensioenrechten) beschrijven.
  • De deelnemer kan geschikte vragen opstellen bij vaststelling van de uitkeerbare winst van de BV, de waarde van de aandelen van de BV en de waarde van de onderneming.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor rechters, schrijfjuristen en ervaren secretarissen in de familierecht praktijk alsmede leden van het OM.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • ondernemingsvormen: a) eenmanszaak, b) personenvennootschap, c) BV
  • dwingendrechtelijke bepalingen boek 2 BW
  • uitkeringstest art 2:216 BW
  • elementaire beginselen van bedrijfseconomie

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

Interactief college en discussie.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij praktijkervaring met en kennis van het relatie-/huwelijksvermogensrecht hebben en dat zij deel hebben genomen aan de cursus ‘Relatievermogensrecht, basis’.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.