Het inzagerecht van art. 843a Rv – SSR

Het inzagerecht van art. 843a Rv

Wanneer moet de vordering ex artikel 843a Rv worden toegewezen?

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,9
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSEPLI
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 13-12-2021

Het onderbouwen van stellingen en het bewijzen daarvan is in civiele procedures essentieel. Maar wat als juist de wederpartij de betreffende stukken in bezit heeft? In de wet is sinds 2002 de zogenaamde exhibitieplicht opgenomen om aan een partij in bewijsnood tegemoet te komen. Wanneer moet de vordering ex artikel 843a Rv worden toegewezen? Wanneer is sprake van een zogenaamde ‘fishing expedition’ die niet gehonoreerd dient te worden?

Doel

Het verstrekken van een instrumentarium om met exhibitievorderingen om te kunnen gaan. Weten wat de beslispunten zijn en hoe die zich verhouden tot andere mogelijkheden om de feiten boven water te krijgen. Kennis vergaren van de relevante wetsartikelen en de actuele jurisprudentie en die kennis in de praktijk kunnen toepassen.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen en sr. juridisch medewerkers met minimaal 1 jaar ervaring in het schrijven van complexe civiele zaken.

Inhoud

Tijdens de cursus worden in ieder geval de volgende onderwerpen behandeld:

 • plaats van de exhibitieplicht afgezet tegen de andere processuele instrumenten ter bevordering van de waarheidsvinding
 • wat moet gesteld/beoordeeld worden om verstrekking van bescheiden te
  verkrijgen of te voorkomen
 • toepassingsgebied van art. 843a Rv (o.a. wat betekent het begrip ‘bescheiden’, ‘rechtsbetrekking’, ‘waarbij hij partij is’, ‘beschikken over of berusten onder’; waarom is dat zo?)
 • toepassingsvereisten van art. 843a Rv (o.a. wat betekent ‘rechtmatig
  belang’, ‘bepaalde bescheiden’; waarom is dat zo?)
 • wanneer is (geen) sprake van een fishing expedition? waarom is dat zo?
 • vertrouwelijkheid (verschoningsrecht, gewichtige reden)
 • kan overlegging van bescheiden van een derde worden gevorderd?
 • wat is de betekenis van art. 6 EVRM, 21 en 22 Rv bij beoordeling van
  vorderingen tot inzage?
 • wanneer en hoe kan een vordering tot verstrekking worden ingediend?
 • (wanneer) staat tegen beslissing een rechtsmiddel open?
 • bewijsbeslag
 • rol van de rechter als procesmanager maar ook als waarheidsvinder
  (lijdelijkheid of activisme van de rechter?).

Opzet

De cursus zal worden gegeven in de vorm van een hoorcollege dat afgewisseld wordt door behandeling van casus (mv). Er zal ruimschoots de gelegenheid zijn te discussiëren over het onderwerp van de cursus waarbij de verschillende opvattingen van de deelnemers aan bod komen. Van de deelnemers wordt een actieve werkhouding verwacht in die zin dat zij bereid zijn aan deze discussie deel te nemen.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de exhibitieplicht en de complicaties die deze verplichting kunnen opleveren.

Docent

 • mr. Johannes Sijmonsma

  Senior rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 135,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.