IPR – EU-Verordening huwelijksvermogensstelsels – SSR

IPR – EU-Verordening huwelijksvermogensstelsels

De toepassing van de EU Verordening Huwelijksvermogensstelsels

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 6
  EU-punten
 • 9,3
  Waardering
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Vanaf 29 januari 2019 dient de Verordening huwelijksvermogensstelsels te worden toegepast. Rechters en juridisch medewerkers in de familierechtpraktijk kunnen niet om deze nieuwe verordening heen. Is de Nederlandse rechter nog wel altijd internationaal bevoegd om de verdeling te gelasten? Welk rechtsstelsel dient de rechter op de verdeling toe te passen? En onder welke voorwaarden is het toepasselijke huwelijksvermogensrecht nog aan (automatische) wijziging onderhevig? Op deze en andere vragen wordt tijdens de cursus antwoord gegeven.

Doel

Deze cursus beoogt enerzijds de inhoud van de verordening zelf uiteen te zetten en anderzijds aan te geven hoe dit zich verhoudt tot de bestaande regels van internationaal huwelijksvermogensrecht.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor rechters en juridisch medewerkers.

Inhoud

Niet alleen de inhoud van de verordening zelf (rechtsmacht, toepasselijke recht en erkenning en tenuitvoerlegging) wordt uiteengezet, maar ook de verhouding ten opzichte van de bestaande regels van internationaal huwelijksvermogensrecht komt uitgebreid aan bod. Onder meer de volgende onderwerpen zullen de revue passeren:

 • Wat regelt de Huwelijksvermogensrechtverordening precies?
 • Rechtsmacht van de Nederlandse rechter
 • Conflictregelkalender (overgangsrecht)
 • Rechtskeuze en objectieve verwijzingsregeling
 • Vormvereisten voor rechtskeuze en huwelijkse voorwaarden
 • Derdenwerking en derdenbescherming
 • Erkenning van buitenlandse beslissingen en authentieke akten in Nederland
 • Nederlandse Uitvoeringswet (o.a. aanpassingen Boek 10 BW en art. 1:88 BW)

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit twee dagdelen (6 uur). Tijdens de cursus is er volop gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Voorkennis

Kennis van de basisbeginselen van IPR Huwelijksvermogensrecht wordt verondersteld.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit wordt niet meer regulier aangeboden, maar kan op aanvraag wel als incompany verzorgd worden.

Docenten

 • prof. mr. Fatih Ibili

  Raadsheer in het Ger.D.Haag en hoogl. PF&J RUG

 • mr. dr. Jan-Ger Knot

  Raadsheer

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.